Τετάρτη 19 Αυγούστου 2015


Η "Προγκρέ ντε Σαλονίκ"

 Το Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης κατέχει φύλλα της γαλλόγλωσσης εφημερίδας Le Progrès de Salonique, με διευθυντή τον Albert Matarasso, που καλύπτουν τη χρονική περίοδο από 28/7/1911 ως 7/12/1911.

Η περίοδος αυτή συμπίπτει με τρία σημαντικά για τη Θεσσαλονίκη γεγονότα: [α] Την έκρηξη του ιταλο-τουρκικού πολέμου, που είχε ως συνέπεια την απομάκρυνση από την πόλη των ιταλών υπηκόων. Σε αυτούς περιλαμβανόταν μεγάλος αριθμός εβραίων επιχειρηματιών. [β] Την έκρηξη επιδημίας χολέρας, που έπληξε κυρίως τις φτωχές συνοικίες της πόλης. [γ] Την αναστολή πληρωμών της μεγαλύτερης εβραιόκτητης τράπεζας, της Τράπεζας Σαούλ Μοδιάνο, εξαιτίας του πολέμου, με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία εκατοντάδων καταθετών, αλλά και γενικότερη αναταραχή στο τραπεζικό σύστημα.

Το καλοκαίρι του 2015 η τελειόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων Ελένη Δινάκη πραγματοποίησε την πρακτική άσκησή της στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης, με κύριο αντικείμενο την αποδελτίωση των παραπάνω φύλων της Le Progress de Salonique.

Τα λήμματα για την αποδελτίωση ήταν τα εξής: Χολέρα, θεάματα, τιμές γης, Νεότουρκοι (CUP), δωρεές, Εβραίοι, δημογραφικά, συναγωγές, στρατολογία, επιχειρήσεις, Τύπος, μέσα μεταφοράς, αντισημιτισμός, τιμές, γυναίκες, νοσοκομεία, χριστιανική κοινότητα, προξενεία, επικοινωνίες, φωτισμός και Δημαρχία Θεσσαλονίκης.

Η αποδελτίωση παρατίθεται στη συνέχεια.

Τα σώματα των εφημερίδων είναι στη διάθεση των ερευνητών, μετά από συνεννόηση, στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης (τηλ. 2310.250406).


Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Le Progrès de Salonique


Dans la collection du Musée Juif de Thessalonique se trouve un certain nombre de numéros du journal «Le Progrès de Salonique» dont le directeur était Albert Matarasso. Il s’agit d’une série qui paru entre le 28/7/1911 et 7/12/1911.

Durant cette période survirent à Thessalonique trois événements importants. 

a. La déclaration de la guerre italo-turque dont la conséquence fut le départ de la ville des sujets italiens. Parmi eux, grand nombre des entrepreneurs juifs.

b. La déclaration d’une épidémie de cholera qui a surtout touché les quartiers pauvres de la ville.

c. La suspension des paiements, à cause de la guerre, de la plus grande Banque de propriété juive, la Banque Saul Modiano, qui a eu comme conséquence la perturbation de tout le système banquier et des difficultés sans fin pour des centaines des usagés.  

L’été de 2015, Eleni Dinaki, dernière année à la Faculté de l’Histoire-Archéologie de l’Université d’Ioannina, fut son stage au Musée Juif de Thessalonique, avec pour objectif principal l’indexage des ces numéros du journal  Le Progrès de Salonique.

Les entrées pour l’indexage sont : Cholera, loisir, prix d’achat des terrains, les Jeunes Turcs (CPU), donations, Juifs, informations ayant attrait à la démographie, synagogues, service militaire, entreprises, la Presse, moyens de transport, antisémitisme, les prix, femmes, hôpitaux, Communauté Grecque, consulats, Communications, éclairage publique, Mairie de Thessalonique.

L’indexage suit.

Le journal lui-même peut être consulté à la bibliothèque du Musée, sur rendez-vous.(tel. +30 2310250406)  

Musée Juif de Thessalonique
     
Οι εντυπώσεις της ασκούμενης

Το καλοκαίρι του 2015, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησής μου στο Εβραϊκό μουσείο Θεσσαλονίκης, μου ανατέθηκε η αποδελτίωση  άρθρων της γαλλόφωνης εφημερίδας “Le Progrès” του 1911. Κατά την πρώτη ανάγνωση της εφημερίδας κατάλαβα ότι πρόκειται για ένα εγχείρημα δύσκολο, αλλά συνάμα και πολύ ενδιαφέρον, καθώς η αποδελτίωση θα διευκόλυνε την ανάγνωση της εφημερίδας από τους ενδιαφερόμενους μελετητές της.
    Η “Le Progrès de Salonique” είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εφημερίδα, η οποία, αν και δεν έχει διασωθεί ολόκληρη, ωστόσο, προσφέρει μια ολοκληρωμένη ιδέα για τα γεγονότα που εξελίχθηκαν τη χρονιά του μακρινού 1911.
    Αρχικά, εάν θα ήθελα να καταγράψω τις εντυπώσεις μου από την εν λόγω εφημερίδα, θα ξεκινούσα από τον τρόπο διαβάσματός της. Έκπληξη μου προκάλεσε το γεγονός ότι η εφημερίδα διαβάζεται με κάπως “ανορθόδοξο” τρόπο: τα άρθρα της πρώτης σελίδας συνεχίζονται στην τελευταία και έπειτα διαβάζονται τα ενδιάμεσα φύλλα. Δεν είχα την τύχη να συναντήσω και να μελετήσω μια παρόμοια εφημερίδα μέχρι πρότινος. Από την πρώτη στιγμή κατάλαβα ότι η συγκεκριμένη εφημερίδα θα με ταξιδέψει σε μια εντελώς διαφορετική εποχή, μια εποχή όπου ο τρόπος ζωής των ανθρώπων εκείνης της δεκαετίας είναι τελείως διαφορετικός από το σύγχρονο.
    Από άποψη θεματολογίας, εντύπωση φυσικά μου προξένησε το ζήτημα της χολέρας το οποίο αποτέλεσε την πρώτη έγνοια για τη καταπολέμησή της από την κυβέρνηση. Ήταν μια επιδημία, η οποία όχι μόνο σκόρπισε το θάνατο  σε πολλές γειτονιές της Θεσσαλονίκης, αλλά συνέβαλλε και στον οικονομικό μαρασμό της πόλης.
    Ένα δεύτερο γεγονός, το οποίο μου τράβηξε τη προσοχή, -ευχάριστο για εμένα- ήταν οι σχέσεις Χριστιανών- Εβραίων- Μουσουλμάνων που κάθε άλλο παρά εχθρικές θα τις χαρακτήριζα. Μέσα από άρθρα της εφημερίδας παρατήρησα ότι οι τρεις αυτοί λαοί όχι μόνο συνυπήρχαν ειρηνικά, αλλά παρευρίσκονταν από κοινού σε διάφορες γιορτές και γλεντούσαν όλοι μαζί.
    Φυσικά, δε θα μπορούσα να παραλείψω το ξέσπασμα του Ιταλο-Τουρκικού πολέμου (29 Σεπτεμβρίου 1911- 18 Οκτωβρίου 1911), ο οποίος αν και δεν συμπεριλήφθηκε στη θεματολογία της αποδελτίωσής (καθώς θέμα μελέτης μου ήταν τα γεγονότα που συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη), ωστόσο επηρέασε την οικονομική ζωή της πόλης. Επίσης οι διαφημίσεις αποτέλεσαν ένα σημαντικό κομμάτι της μελέτης μου. Είναι ενδιαφέρον ο τρόπος με τον οποίο προσπαθούν να προσελκύσουν το καταναλωτικό κοινό, πολλές φορές εκμεταλλευόμενοι ακόμα και τη χολέρα. Ιδιαίτερα κατά την περίοδο της έκρηξης του Ιταλοτουρκικού πολέμου οι διαφημίσεις αυξάνονται, ενώ αντίθετα μειώνονται τα άρθρα.
    Την επαφή μου με την παρούσα εφημερίδα θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω ως μια μοναδική ευκαιρία, καθώς πλέον είναι περιορισμένος ο αριθμός των εφημερίδων που έχουν διασωθεί, μέσα από τις οποίες μπορεί να μελετήσει κανείς τα γεγονότα εκείνης της εποχής. Τους δύο μήνες κατά τους οποίους απασχολήθηκα με αυτό το ενημερωτικό έντυπο, θα μπορούσα να τους χαρακτηρίσω παραγωγικούς και πολύ ενδιαφέροντες. Αποκόμισα πολλές γνώσεις, εμπειρίες και συνεργάστηκα άψογα και αποτελεσματικά με τους υπεύθυνους του μουσείου, οι οποίοι μου προσέφεραν απλόχερα τη βοήθειά τους.
    Η εφημερίδα βρίσκεται στο Εβραϊκό Μουσείο Θεσσαλονίκης (Αγίου Μηνά 13) και είναι διαθέσιμη για μελέτη.

Ε.Δ.

Τμήμα του καταλόγου των αποδελτιωθέντων


ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La Belle Violette (πώληση και επιδιορθώσεις καπέλων, κουστουμιών για μωρά), διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Machines A Coudre Bicyclétés machines A  écrire de la Grande Fabrique NAUMANN- Σύντομα το άνοιγμα της μεγάλης αποθήκης των περίφημων [προϊόντων] του μεγάλου εργοστασίου NAUMANN  (ραπτομηχανές, γραφομηχανές, ποδήλατα), διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1912
ΧΟΛΕΡΑ    Contre de Choléra (τα μέτρα του Rudhi bey κατά της επιδημίας)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1913
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Banquet militaire (Οι αξιωματικοί του επιτελείου του πέμπτου σώματος στρατού [Θεσσαλονίκης] προσέφεραν ένα γεύμα προς τιμή του συντρόφου τους ο οποίος συνόδευσε τον Abdullah Πασά στην Αλβανία)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1914
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Ένα συμπόσιο (Η κεντρική επιτροπή "Ενότητα και πρόοδος" [Union et Progrès] προσέφερε ένα γεύμα στους καθηγητές και φοιτητές της Νομικής)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1915
ΘΑΝΑΤΟΙ    Δειλοί Δολοφόνοι (Δολοφονία του Παύλου Τράικου μαζί με τους δυο υιούς του καθώς δούλευαν στα χωράφια κοντά στο χωριό Gradichta)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1916
ΘΕΑΜΑΤΑ    L'abime, Η άβυσσος  ( Αισθηματική ταινία η οποία θα προβάλλεται στην αίθουσα του κινηματογράφου Pathé frères)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1917
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Atelier mécanique V. Matarasso (λερωμένα ρούχα, χρησιμοποιημένα, ξεβαμμένα), διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1918
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Café- Brasserie Καφέ- Ζυθοποιείο (Αυτή την βδομάδα ανοίγει τις πόρτες του το Καφέ- Ζυθοποιείο Eden στην οδό  Vardar, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1919
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Dr. Khalil Santour, Ιατρός Khalil Sntour,οδός Sabri Πασά, ωτορινολαρυγγολόγος, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1920
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Fabrique de fleurs artificielles, Εργοστάσιο Τεχνητών άνθεων A. Altmann, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1921
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tailleur monterne Vital Cohen, Μοντέρνο Κοστούμι Vital Cohen, οδός Sabri Πασά, Κοστούμια για άνδρες και γυναίκες, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1922
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tapisserie, Ebenisterie- Neradji frères, Ταπητουργία και κατασκευή επίπλων Nerandji frères [αδέρφια], διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1923
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    The Herring Hall Marwin Safe Company, (Επιπλοποιείο), γιος του Abram Nahmann, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1924
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Chemin De Fer Ottoman, Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1925
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Chocolat "Energin", Mario M. Covo (ρόφημα σοκολάτας), διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1926
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Dr. Nami, Ιατρός Nami ειδικός στις νευρολογικές και εσωτερικές ασθένειες, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1927
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L'eau Chinina Migone (άρωμα χωρίς μυρωδιά ή λάδι για την προστασία των μαλλιών και των γενιών) επιστάτης:  Abram M. Angel,  πωλητής: Mr. M. Mosseri, αντιπρόσωπος: V. Sciaky et Cie, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1928
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L'Union , Ανώνυμη εταιρία ασφάλισης ζωής, Nahama & Sasson, διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1929
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Messageries Maritimes (θαλάσσιες μεταφορές), διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1930
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Société du chemin de fer Ottoman S. M. Service des Voyageurs, (Ταξιδιωτικές Υπηρεσίες)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1931
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    The Anglo-Helenic co. Salonica Ltd. (κάλτσες, μαντήλια κ.ά.)    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1932
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Vin Girard (κρασί Girard), διαφήμιση    Παρασκευή 28 Ιουλίου 1933
ΘΑΝΑΤΟΙ    Mort de Naoum Pacha (Ο Naoum Pascha νεκρός από ανακοπή καρδιάς)     Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ    Le général Abdullah Pascha (Ο αρχηγός του Στρατού της Δύσης Abdullah Πασά και ο αρχηγός του γραφείου επιστράτευσης έφτασαν στη Θεσσαλονίκη)    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Marché en l'honneur de Mahomed (Ο κ.Poselli δημιούργησε μια καταπληκτική αψίδα προς τιμή του Σουλτάνου Mohamed Ε')    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Incedie (φωτιά ξέσπασε στο κτίριο που στεγάζεται το τυπογραφείο της La epoca και της Journal de Salonique)    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Les nouvelles sensationnelles (ασκεί κριτική για μια  ληστεία που διάβασε την Παρασκευή )    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Clinique de Chirurgie dentaire, Arnaout fournou, Jean H. Nicolaou, διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Jean Parissi Maison Parisienne (ρούχα για κορίτσια και αγόρια, καπέλα, κορσέδες, τσάντες κ.ά.), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Joseph lahiel (ράφτης), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Mercado & Isaak Jessua soieries, lainages et artcles divers (μετάξια, λινά και άλλα), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nouvelle Teinturerie (ενημερώνουμε ότι το στεγνοκαθαριστήριο του κύριου Mair Benadon ανοίγει τις πόρτες του)    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Σύντομα το άνοιγμα της μεγάλης αποθήκης των περίφημων [προϊόντων] του μεγάλου εργοστασίου NAUMANN  (ραπτομηχανές, γραφομηχανές, ποδήλατα) ,διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Décès (το πρωί τελέστηκε η κηδεία της κυρίας Rivka που πέθανε σε ηλικία 73 ετών)    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Noyade (Πνιγμός: Ο D. Pitilon βρέθηκε χθες νεκρός από πνιγμό στα λουτρά του πάρκου)    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Atelier de confection pour dames Vlahavas frères Salonique (ρούχα για γυναίκες, παλτό, φούστες, κοστούμια κ.ά.), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Atelier de meubles Abram Elie Pinhas (πωλήσεις επίπλων), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Au petit Bulgare derrière la maison Stein (ράφτης), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Cours de vacances au nouvel Internat, M. Arie (καλοκαιρινά μαθήματα)    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Ellerman-Lines, Westcott & Laurance Ltd, ligne reguliere entre Anvers Londres- Salonique, D.F. Chariatis, διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Teinturie Nettoyage & Degraissage Chimique chez M. Benadon (στεγνοκαθαριστήριο),διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Avec Franck, Heinrich Frank Pohne (καφεκοπτείο), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Coffres Forts Flichet, Jos J. Nahama, Casmidji Han Salonique, διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Floréine crème de beaute, A. Girard (κρέμα ομορφιάς), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    HUNY ADI JANOS la meilleure eau purgative naturelle, Hunyadi Janos,Andreas Saxlehner, (νερό-καθαρτικό), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La cocose pour la cuisine (βούτυρο), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La suisse Société anonyme d'assurance sur la vie fondée en 1858, Alfred Aslan (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le meilleur Marché pour sa qualité incombarable Chocolat- Manier, διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les machines à écriture visible Remington, M. Montekio, διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Santyl- knoll  (πολλές φαρμακευτικές ιδιότητες), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Typ. Progrès impression en tous genres des travaux typographiques, διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Véritables Grains de santé du docteur Franck (θεραπεία για τη δυσκοιλιότητα), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Walk Over chaussure américaine pour hommes et dames, S. Steil (υποδηματοπωλείο), διαφήμιση    Κυριακή 30 Ιουλίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Un article du Tanine (οι πρόσφατες αποφάσεις της Υψηλής Πύλης στο ζήτημα  της Αλβανίας)    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    À travers le monde    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    À travers le monde (Το πρώτο αντίτυπο της Ισραηλιτικής εφημερίδας "Judeo"  κυκλοφόρησε σήμερα Δευτέρα)    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Boulangerie Allemande fonde en 1874 (αρτοποιείο), διαφήμιση    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Jean G. Themenakis Tailleur diplôme, (ράφτης), διαφήμιση    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Teinturerie modele, Mr. Moïse D. Benadon    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (θάνατος του κυρίου Jacob Moïse Florentin, από τους πιο σημαντικούς εμπόρους της πόλης μας και από τους σημαντικότερους στην Εβραϊκή κοινότητα)    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Nouvelle fantaisiste (Χθες στη πόλη βρέθηκε ένας αξιωματικός νεκρός από μια ομάδα στρατιωτών)    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Nouvelles recrues (όλοι οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να επισκεφτούν το γαλλικό αρτοποιείο για να αγοράσουν  μπισκότα)     Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra nous menace (είναι αλήθεια ότι η πόλη μας βρίσκεται υπό την απειλή της χολέρας, αλλά ο υγειονομικός έλεγχος δεν σταματά να παίρνει δραστικά μέτρα, προσπαθώντας να θέσει έναν αποτελεσματικό φραγμό στην ασθένεια)    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Pixavon Incolore (προϊόν ενίσχυσης του χρώματος και θεραπείας των μαλλιών ), διαφήμιση    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Conservation des cheveaux et développement  de la barbe avec l'usage de l'eau de Chinina- Mignoe (νερό άοσμο και χωρίς λάδι για την προστασία και ενυδάτωση των μαλλιών), διαφήμιση    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Deutche Levante Linie A. C. Freitas et Cie, Horn Linie, H. C. Linie, Adolff Deppe, Bremer Dampferlinie    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La jouventine teinture pour cheveux et barbe instant année et Progrèssive  (βαφή για μαλλιά και γένια), Mr Jean Tsitsiklis, διαφήμιση    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Manufacture de Pianos A. Bord, αντιπρόσωποι: Mr Joseph Livada, Torpali Han (εργοστάσιο κατασκευής πιάνων), διαφήμιση    Δευτέρα 31 Ιουλίου 1911
ΑΝΤΙΣΗΜΙΤΙΣΜΟΣ    Antesimitisme (Γράμμα- επιθέσεις κατά των Εβράιων της Τουρκίας)    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Nouvelle Importante (Ο Υπουργός Πολέμου έστειλε τηλεγράφημα στον Γενικό Επιθεωρητή του αποθεματικού ζητώντας νεοσύλλεκτους μη Μουσουλμάνους από την λεγόμενη κατηγορία "Muhinli")    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ    Naissance (Η κυρία E. Dumont γυναίκα του Fer J. S. C. έφερε στον κόσμο ένα αγόρι)    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Générosité de coeur ( Η Madam Schaeffer που έφτασε στην πόλη μας θα προσφέρει βοήθεια  στην Ισραηλιτική κλινική "Bikour Holim)    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Le commerce de transit (δημοσιεύτηκε σε μια εφημερίδα της πρωτεύουσας η αιτία μείωσης του σερβικού διακομιστικού εμπορίου στη Θεσσαλονίκη)    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Maison de draperies  <<Istikamet>> Judas O. Cohen, διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Banque Nationale de Grèce- dépôts a interets,διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Lairetie Ottoman (εργοστάσιο παραγωγής γάλατος), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le cirage Ecla, bureaux Allatini  (βαφή παπουτσιών), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les Véritables machines à coudre Singer (πωλήσεις μηχανών),διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Mourad Choubi (ράφτης), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Parc Union Radioscop, διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Quinquina ferrugineux Serravallo, J. Serravallo- Barcola (τονωτικό σιρόπι), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Sunlight Savon (καθαριστικό ρούχων), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Alcool menthe de Ricqlès ( σιρόπι για την πέψη), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Assicurazioni générali Trieste, γενικός σύμβουλος Θεσσαλονίκης: Mr Achille Cuzzeri (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Banque d' Athenes, Société Anonyme, γενικός διευθυντής: Z. C. Matsas, διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Biscuits Pernot (μπισκότα), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Chatel Guyon-Gubler cure et régime (σιρόπι καταπολέμησης ασθενειών), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Chocolat Cailler, διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Iodalose Galbrun, εργαστήριο: Galbrun (Ιώδιο), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La caisse  pâternell γενικός σύμβουλος: Georges Samaras (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La pâte L. Steiner attire et tué rats & souris (ποντικοφάρμακο), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La poudre J. Siauve detruits infailliblement les cafards (κατσαριδοκτόνο), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les pères chartreux (λικέρ), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Machine à ecrire "Adler" (γραφομηχανές), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    The draper's mutual fire & général insurance corporation Ltd, Cohen Mordoh & Cie (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    VICHY F. Modiano & Cie    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Vin de Vial quina, viande Lacto-phosphatede chaux (τονωτικό φάρμακο), διαφήμιση    Τρίτη 1 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Nouveaux details (Στρατολόγηση μη Μουσουλμάνων των οθωμανικών ετών 1299,1300, 1301, 1302 και 1303 από την κατηγορία των "muhinlis" και 1299, 1301, 1303,1305 και 1307 από την κατηγορία των "muhinsiz")    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Élargissement des rues (διεύρυνση των οδών Αγίας Σοφίας και Αγίου Νικολάου)    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Naoum Pacha (o Naoum Pacha πρέσβης της Τουρκίας στο Παρίσι, πέθανε τη Παρασκευή το απόγευμα. Ήταν 62 ετών)    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra à Monastir (Ο Επιθεωρητής Υγείας της Θεσσαλονίκης επιβεβαίωσε την παρουσία χολέρας)    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La revue (εφημερίδα), διαφήμιση    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le Kaol fait briller les métaux les plus sales (καθαριστικό μετάλλων), διαφήμιση    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Moïse Paladino et Cie  Grand dépôt de mecredie en gros et en detail (κέντημα, δαντέλα, μπλούζες), διαφήμιση    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Chem. De Fer Orientaux service des Voyageurs, διαφήμιση    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Farine Lactée Nestle, διαφήμιση    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L'Union compagnie Anonyme d'Assurance sur la vie humaine, enterprise privée assujettie au cntrole de l'etat francaise, αντιπρόσωποι: Nahama & Sasson (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση    Τετάρτη 2 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    La bande mysterieuse- Curieuse enquété sur un enlevement sensationnel (Η ειδική απάντηση της μεγάλης εφημερίδας από το Βερολίνο Lokal Anzeiger, η οποία έκανε μια έρευνα στη περιοχή Κατερίνης-Ελασσόνας στο θέμα της απαγωγής του μηχανικού Richter)    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le sercice militaire (Οι νέες αποφάσεις που πήρε ο Υπουργός Πολέμου στο θέμα της στρατιωτικής υπηρεσίας)    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Pluies bienfaisantés (ένας συνάδελφος έγραψε ότι η βροχή σε συνδυασμό με χαλάζι που έπεσε κατέστρεψε 50-60 φυτά κοντά στην περιοχή της Persitchan)    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le rendez-vous (Σαλόνι ομορφιάς- maison Mercado & Isaac Jessua)    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Mobiliers parfaits (επιπλοποιείο- συνεργείο Hananel Revah, Mr Sadok)     Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Remerciments (θάνατος του Mr Philippe Fennyves)    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Nouvelles recrues (όλοι οι νεοσύλλεκτοι πρέπει να επισκεφθούν το γαλλικό αρτοποιείο για να αγοράσουν μπισκότα)     Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Remarquable querison d'un journaliste d'Athenes (το πορτραίτο του γνωστού δημοσιογράφου M. Georges Economopoulos)    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Goutez les buiscuits de la fabrique Ducasse & Guibal Nantes, (μπισκότα), διαφήμιση    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Odol (οδοντόκρεμα), διαφήμιση    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Societa Ananyma Nazionale di servizi Maritime sede in Roma, διαφήμιση    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    AliBin Abdi & fils (εργοστάσιο μηχανών), διαφήμιση     Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Assurez Vous A la "Friedrich Wilhelm" Société Anonyme d'assurance sur la vie et Prevoyance à Berlin (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Chocolat menier (σοκολάτα),διαφήμιση    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Progrès de la science plus de syphilis avec l' Universel Iorubin Casile, retrecissements urinals, prostatites- uretrites- Cistites (φάρμακο), διαφήμιση    Πέμπτη 3 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Soldat assassine  (Σερρες- ο Ahmed Sami βρέθηκε νεκρός στις φυτείες του αγρότη Ali bey)    Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Une bonne nouvelle (Για όλες τις κυρίες της Θεσσαλονίκης η κυρία Eliane εγκαταστάθηκε στη Θεσσαλονίκη- μοδίστρα με πτυχίο από τη Γαλλία)    Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Remords d'un fils (λόγω τύψεων που είχε χτυπήσει τον πατέρα του σε μια στιγμή εκνευρισμού, ο επωνομαζόμενος Yoryi αυτοκτόνησε)    Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    tué par des inconnus (Ο Cadri Aga δολοφονήθηκε χθες όμως οι δολοφόνοι είναι ακόμη άγνωστοι)     Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    La divine comédie (Το έργο le purgatoire -το καθαρτήριο- του Dante Alighieri προβάλλεται αυτή τη βδομάδα στον κινηματογράφο Pathe)      Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Notes de Monastir (3η παραγρ.----> μέτρα κατά της χολέρας, ιατρικός έλεγχος των ταξιδιωτών μεταξύ των περιοχών του Monastir και της Θεσσαλονίκης)    Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le chocolat à l'huil de foie de morue "Energin",  διαφήμιση    Παρασκευή 4 Αυγούστου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    L'hygiène de la ville- A l'honorable Ruchdi Bey, inspecteur sanitaire du vilayet de salonique    Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΒΡΑΙΟΙ    Procès     Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Expulses (Ο ανταποκριτής της "Daily- Express" και ένας άλλος Άγγλος που είχαν παραδοθεί στο Agadir απελάθηκαν από τις αρχές της πόλης για λόγους που ακόμη δεν είναι γνωστοί)    Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Brasserie- Restaurant (Το Σάββατο άνοιξε το Ζυθοποιείο- Εστιατόριο Colombo)    Κυριακή 6 Αυγούστου
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le tirage (Η κλήρωση των στρατολογηθέντων μουσουλμάνων και μη του οθωμανικού έτους 1307 έλαβε μέρος την Τρίτη ή την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας)     Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le purgatif ideal Purgen, Dr Antonio Maggio (καθαρτικό), διαφήμιση    Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Revue des deux Mondes, διαφήμιση    Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Waxin, Haim Benveniste (κερί), διαφήμιση    Κυριακή 6 Αυγούστου
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    La variole noir (αντίθετα με όσα διαβάζω στις εφημερίδες σας, θέλω να σας πληροφορήσω ότι η επιδημία χολέρας έφερε πραγματικές καταστροφές στην πόλη μας)    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Un drama (ένα πραγματικό δράμα έζησε μια γυναίκα τούρκικης καταγωγής στη πόλη μας. Ζούσε μόνη στο σπίτι της περιβαλλόμενη από τους υπηρέτες της.Βρέθηκε νεκρή στο σπίτι της χτυπημένη στο κεφάλι)    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ    Naissance (Η Mmm Isac Beja έφερε στον κόσμο ένα όμορφο αγοράκι)    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Alliance Israélite (Οι μαθητές του σχολείου Moïse Allatini, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στη σχολή μέσα σε 15 μέρες για να παραλάβουν τα ενδεικτικά τους)    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Les bandes en Macedoine (Οι περισσότερες σέρβικες εφημερίδες δημοσιεύουν βίαια άρθρα εναντίον των ελληνικών και βουλγαρικών ενόπλων δυνάμεων στη Μακεδονία)     Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Madame Eliane diplôme de l' Academie de coupe de Paris (φορέματα και παλτό, ειδική στο ράψιμο κουστουμιών), διαφήμιση    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Au Parc (μπορούμε να δούμε την ταινία από το ταξίδι του Σουλτάνου στην Ευρωπαϊκή Τουρκία και μπορούμε να ακούσουμε τις γνωστές τραγουδίστριες Mlles Stavil και Sylvia)    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Mouvements du port (κατά τη διάρκεια του μήνα Ιούλη αυξήθηκε η κίνηση στο λιμάνι. Ο αριθμός έφτασε τα 609 ατμόπλοια και ιστιοπλοϊκά)     Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    A l'Hôpital de Hirch (παράθεση εσόδων και εξόδων του μήνα Ιούλη)    Δευτέρα 7 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Ampoules Électriquess, Marque "Étoile" filament Métallique, αντιπρόσωπος σε όλη τη Μακεδονία: Naar Cousins, διαφήμιση    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Contre le Choléra (Το γενικό συμβούλιο υγείας της Θεσσαλονίκης που αποτελείται από στρατιωτικούς και μη στρατιωτικούς γιατρούς έλαβε τις ακόλουθες αποφάσεις για την πρόληψη της χολέρας)    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    école Normale (Η επιτροπή ένωσης και προόδου αποφάσισε την ίδρυση ενός σχολείου στην πόλη μας )    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Alliance Israélite  (Οι μαθητές του σχολείου Moïse Allatini, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στη σχολή μέσα σε 15 μέρες για να παραλάβουν τα ενδεικτικά τους)    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Remise à neuf (καθαριστήριο Moïse D. Benadon)    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le regne de l'aviation (προβολή στον κινηματογράφο Pathe frères της ταινίας με τον τίτλο: Une usine modele d'Aeroplanes- ένα εργοστάσιο αεροπλάνων)    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Une bonne soirée (Όλοι όσοι θέλουν να περάσουν ένα όμορφο απόγευμα μπορούν να πάνε στο πάρκο Union για να ακούσουν τις τραγουδίστριες Mlls Sylvia και Stavil)    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L'émulsion Scott (γαλάκτωμα για μωρά), διαφήμιση     Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Savon sunlight, M M. Lewer Brothers, διαφήμιση    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Eau de Chatel Guyon Gubler (για τη δυσκοιλιότητα και τις διαταραχές του εντέρου), διαφήμιση    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L' Alcool de Menthe de Ricqlès (καταστρέφει τα μικρόβια του τυφοειδούς πυρετού, της χολέρας), διαφήμιση    Τρίτη 8 Αυγούστου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Nouvelles lignes de Tramway (Εγκρίθηκε το σχέδιο για τη δημιουργία καινούργιων γραμμών για το τραμ από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επικρατείας)    Τετάρτη 9 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le tirage (Η κλήρωση των στρατολογηθέντων μουσουλμάνων και μη της κλάσης 1307 έλαβε μέρος την Τρίτη ή την Τετάρτη αυτής της εβδομάδας)     Τετάρτη 9 Αυγούστου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Alliance Israélite  (Οι μαθητές του σχολείου Moïse Allatini, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, παρακαλούνται να παρουσιαστούν στη σχολή μέσα σε 15 μέρες για να παραλάβουν τα ενδεικτικά τους)    Τετάρτη 9 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (ο S. E. Hamdi Pascha πέθανε χθες προσβληθείς από μια ασθένεια)    Τετάρτη 9 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Un virtuose à Salonique (έφθασε στη Θεσσαλονίκη ο Βιρτουόζος Βιολιστής Sacha Popoff, ο οποίος θα δώσει στο πάρκο Union δύο ή τρία κονσέρτα )    Τετάρτη 9 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Contre le Choléra (Οι ταξιδιώτες και οι επιβάτες που πηγαίνουν από Κωνσταντινούπολη στη Θεσσαλονίκη ενημερώνονται ότι τα παρακάτω μέτρα θα εφαρμοστούν από την υγειονομική διοίκηση)    Τετάρτη 9 Αυγούστου 1911
ΓΑΜΟΙ    Mariage (Σήμερα στις 5 η ώρα θα τελεστεί στη Γερμανική προτεσταντική εκκλησία της πόλης μας ο γάμος της Mlle Bertha Jenny με τον Mr Hermann Sander)    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΓΥΝΑΙΚΕΣ    Les pensions semi-bourgeoises (Οι γυναίκες τις πόλης ξεσηκώθηκαν για τα δικαιώματά τους)    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Bon Marché (Comptoir  d' Horlogerie Franco-Suisse, μαγαζί που θέλει κάποιος να αγοράσει όμορφα κοσμήματα)    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nouvel avantage (Το Γαλλικό αρτοποιείο προσφέρει στους πελάτες του τα πιο γνωστά προϊόντα ώστε να είναι ικανοποιημένοι)    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Un Concert (Αυτή την Κυριακή 13 Αυγούστου στις 9.30 το βραδυ θα πραγματοποιηθεί στο Θέατρο Eden η πρώτη συναυλία του νέου βιρτουόζου βούλγαρου βιολιστή Sacha Popoff)    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le tirage (Για διοικητικούς λόγους η κλήρωση των στρατολογηθέντων μη μουσουλμάνων και μουσουλμάνων του οθωμανικού έτους 1307 που θα γινόταν την Πέμπτη μετατίθεται τη Δευτέρα 9.30)    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Goutez les buiscuits de la fabrique Ducasse & Guibal Nantes, (μπισκότα), διαφήμιση    Πεμτη 10 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    A propos d'un article du Rumelie (Διαβάσαμε στην εφημερίδα Rumelie ένα κύριο άρθρο που σχολίαζε με τρόπο μάλλον ξινό μια παράγραφο που εμφανίστηκε στη δική μας εδημερίδα της 4ης Αυγούστου για τον οικονομικό μαρασμό που εχει προκληθεί από την πολιτική κατάσταση)    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    tué par des inconnus (Ο Nebi Ali βρέθηκε δολοφονημένος από αγνώστους κοντά στο χωριό Dragmon)     Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ    Nouvelles lignes téléphoniques (εγκατάσταση τηλεφωνικών γραμμών σε όλα τα αστικά τμήματα)    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Prochaine rentrée (Ο κύριος Moïse Modiano ενημερώνει τους αξιοσέβαστους πελάτες του ότι θα επιστρέψει από το ταξίδι του στην Ευρώπη στις 21)    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Salon de coiffure, Jean Alexiades (κομμωτήριο),διαφήμιση    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Assassinat (Χθες το βράδυ ο Ali Agha βρέθηκε νεκρός)    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (Πέθανε η Mme Fortunee de Vita Modiano σε ηλικία 72 ετών)    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Chez Pathe frères (στον κινηματογράφο Pathe frères έχει αυτό το βράδυ καινούργιο πρόγραμμα μεταξύ των ταινιών "L' oiseau s'envole", "Romola", "David et Saoul")    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le concert Popoff (πρόγραμμα συναυλίας)    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Maison Naumann grand dépôt des célèbres machines acoudre, bicyclettes, automobiles, machines à ecrire et à calculer (Μεγάλη αποθήκη ξακουστών μηχανών), διαφήμιση    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Shirop de Henry Mure (σιρόπι για ασθένειες νεύρων- επιληψία, υστερία, νευρώσεις, παραλήρημα κ.ά.), διαφημίσεις    Παρασκευή 11 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure 3 heures (ένα τρίτο κρούσμα χολέρας διαγνώστηκε σε έναν στρατιώτη επιβάτη στο πλοίο "Bazmi- Alem", το οποίο ερχόταν στη πόλη μας)    Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra à Salonique (Πληροφορίες για τις δύο υποθέσεις χολέρας τις οποίες έκαναν την εμφάνισή τους στη πόλη μας)    Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Délivrance de prisonniers (Η εφημερίδα "Babalik" του Ικονίου διηγείται με συγκινητικό τρόπο την επιστροφή  στα σπίτια τους 37 στρατιωτών οι οποίοι ήταν αιχμάλωτοι)    Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Concert Popoff (Ο νέος βούλγαρος βιρτουόζος βιολιστής Sacha Popoff έδωσε χθες το βράδυ στο θέατρο Eden μία πολύ επιτυχημένη συναυλία )    Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le tirage au sort (Η κλήρωση των στρατευσίμων της κλάσης του οθωμανικού έτους 1307 (20 χρονων) έλαβε χώρο σήμερα το απόγευμα στο Konak)    Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Les gendarmes (Οι 100 νεοσύλλεκτοι του οθωμανικού έτους 1306 (21 ετών) οι οποίοι είναι προορισμένοι για τη χωροφυλακή, έχουν ξεκινήσει να καλούνται από χθες)    Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Clinique dentaire, Jacque Cohen, dentiste diplôme, system Americain (οδοντίατρος), διαφήμιση     Δευτέρα 14 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    A propos d'un démenti (Η εφημερίδα Atninai απορρίπτει την τηλεγραφική άρνηση του πρίγκιπα Γεωργίου στο θέμα της συνέντευξης που αφορούσε τον Βενιζέλο η οποία δόθηκε ως απάντηση σε αυτή την εφημερίδα)     Τρίτη 15 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra à Salonique (συνεδρίαση για την καταπολέμηση της χολέρας)      Τρίτη 15 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L'époque de déménagements (Αυτή είναι η εποχή που όλες οι Ισραηλιτικές οικογένειες μετακινούνται. Μέσα σε αυτούς που μετακινούνται βιαστικά τα έπιπλα καταστρέφονατι σε μεγάλη απόγνωση των νοικοκυρών. Όμως το συνεργείο επίπλων του Hananel Revah τα επιδιορθώνει)    Τρίτη 15 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Rectification (Ο κύριος Dr Leon Modiano που μετέβη σε γαλλική επικράτεια δεν έλαβε αμοιβή, όπως από παραδρομή αναφέραμε, για τις υπηρεσίες του)    Τρίτη 15 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Echos- Apostol est tué (Ο διάσημος σεφ Απόστολος και οι τρεις συνεργάτες του βρέθηκαν νεκροί)     Τρίτη 15 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Mort Subite (ο Mr John Mattias καπετάνιος του πλοίου "Byron" πέθανε ξαφνικά το Σάββατο)    Τρίτη 15 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Comment a été tué Apostol (ο τρόπος με τον οποίο πέθανε ο Βοεβόδας Apostol και οι δύο του ακόλουθοι, Yoryi Cassaptcha de Vodena, Vaasil Pofka     Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (ένα καινούργιο κρούσμα στη Θεσσαλονίκη: ο λόγος για έναν ναύτη ο οποίος έφτασε στη Θεσσαλονίκη με το πλοίο "Bezmi- Alem")    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Excursion (Ο εβραϊκός γυμναστικός σύλλογος Μακαμπί διοργανώνει μια εκδρομή στους πρόποδες του Kiretch- Kieuy Hori το Σάββατο 19 Αυγούστου)     Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    tué (Βρέθηκε νεκρός ένας άνδρας στη περιοχή του Izvor. Σύμφωνα με έρευνες ονομάζεται Δημήτριος)    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    tué par des inconnus (Ένα πτώμα βρέθηκε στα χωράφια κοντά στο χωριό του Tirlis. Πρόκειται για έναν μουσουλμάνο με το όνομα Echrefbin Hamid)    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Cinema des Campagnes (πρόγραμμα Πέμπτη και Παρασκευή)    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Dernière Heure (Οι καινούργιοι καλλιτέχνες του Vitagraphe Co. Θα παίξουν αυτό το βράδυ και αύριο στο Cinema des Campagnes δύο καινούργιες κωμωδίες)    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Tramways de Salonique (αντικατάσταση των παλαιών γραμμών του τραμ με καινούργιες)    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΦΩΤΙΣΜΟΣ    Eclairage Public (Η εταιρία αερίου -Compagnie du gaz-  ανέλαβε την αντικατάσταση των παλαιών λαμπτήρων του δρόμου με καινούργιους)    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Mesures hygieniques individuelles à prendre contre le Choléra (Μέτρα υγιεινής που μπορεί να πάρει ο καθένας για να προστατευτεί από την χολέρα. Επεξεργασμένο από σύμβουλο του υπουργείου υγείας της Θεσσαλονίκης)     Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Dentifrice  Odol (οδοντόκρεμα), διαφήμιση    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    école Duvignau de Lanneau preparation à l'école de Paris et aux Baccalaureats (σχολή), διαφήμιση    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Orfevrerie "Christofle" une seule et unique qualité La meilleure, διαφήμιση    Πέμπτη 17 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Apostol est bien mort (Ο γενικός κυβερνήτης της πόλης μας ανακοίνωσε ότι πέθανε χθες ο Βοεβόδας Απόστολος και οι τρεις συνεργάτες του)     Τετάρτη 16 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Mort d'un brigand notoire (Τη Δευτέρα κοντά στο χωριό Dabla ο Djemo και τρεις συνεργάτες του έστησαν ενέδρα και δολοφόνησαν τον Cahraman Athanase)    Τετάρτη 16 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Cinema des Campagnes (πρόγραμμα Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή)    Τετάρτη 16 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Echos- Un concert (Ο νέος Βούλγαρος βιρτουόζος  βιολοστής, Sacha Popoff, του οποίου το πρώτο κονσέρτο δόθηκε στο θέατρο Eden της πόλης μας φεύγει για να δώσει μια συναυλία στο Monastir. Θα ξαναγυρίσει στην πόλη μας για μια δεύτερη συναυλία)    Τετάρτη 16 Αυγούστου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Echos- Occasion (Νέο αμερικάνικο αυτοκίνητο 48 αλόγων  βγήκε στην αγορά προς πώληση)    Τετάρτη 16 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Occasions exceptionnelles Remington, Moteurs, Drand dépôt, Rechauds a petrole    Τετάρτη 16 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Nouvelles Militaires (στρατολογική απόφαση για μη μουσουλμάνους κλάσης 1299 έως 1303)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Κατά το τελευταίο εικοσιτετράωρο κανένα καινούργιο κρούσμα χολέρας δεν εκδηλώθηκε στο νοσοκομείο της πόλης μας)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    La reine de la mode (Η Θεσσαλονίκη τείνει να γίνει η Βασίλισσα της μόδας όλης της Ανατολής. Όλες τις μέρες έρχονται από την Ευρώπη συμπατριώτες, οι οποίοι μένουν ένα ή δυο χρόνια για να τελειοποιηθούν στην τέχνη της ραπτικής και της κοπτικής)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Le transit de Salonique (Το υπουργείο δημοσίων έργων ενέκρινε τα σχέδια επέκτασης του λιμανιού της Θεσσαλονίκης)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Dons (Οι δωρεές που έκανε η οικογένεια Modiano στη μνήμη της πολυαγαπημένης τους Mme Fortunee de Vita Modiano)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Orphelinat Charles Allatini (Η οικογένεια Modiano δώρισε 25 τούρκικες λίρες στο ορφανοτροφίο Charles Allatini)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Nouveau cofrere (Κάνει εντύπωση η εμφάνιση μιας καινούργιας εφημερίδας στη πόλη μας, γραμμένης στη τούρκικη γλώσσα, η οποία ονομάζεται Itihat)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nouveaux cours (ο καθηγητής Arnold de Suys παραδίδει μαθήματα γαλλικών, αγγλικών, γερμανικών και στενογραφίας σε πολύ προσιτές τιμές)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Caractère commun (Το νέο πρόγραμμα του κινηματογράφου Pathe γι' αυτήν την εβδομάδα με τρεις όμορφες ταινίες)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Assemblée extraordinaire (Τα μέλη του Ισραηλιτικού Nouveau Club  θα πρέπει να συναντηθούν το Σάββατο για την επίλυση των ζητημάτων  για τα  εγκαινία)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Pour gerer le grand-rabbinat (Απόρριψη από τον  Jacob Cazes να γίνει  Αρχιρραβίνος  Θεσσαλονίκης)    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le champagne Chanoine frères Epernay (σαμπάνια), διαφήμιση    Παρασκευή 18 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Joseph Israels (Στον τίτλο της εδημερίδας "Journal des Debats" που έφθασε αυτό το πρωί διαβάζουμε τις ακόλουθες σημειώσεις για τον ομόθρησκό μας Joseph Israels, έναν από τους μεγαλύτερους ζωγράφους της εποχής)    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (11η παράγραφος- Χάρη στα καινούργια αυτά μέτρα που λήφθησαν από το υπουργείο υγείας της Θεσσαλονίκης, η πόλη μας είναι πιο προστατευμένη όσον αφορά τη χολέρα απ' ότι η Κωνσταντινούπολη και η Σμύρνη)    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    La reine de la mode (Η Θεσσαλονίκη τείνει να γίνει η Βασίλισσα της μόδας όλης της Ανατολής. Όλες τις μέρες έρχονται από την Ευρώπη συμπατριώτες, οι οποίοι μένουν ένα ή δύο χρόνια για να τελειοποιηθούν στην τέχνη της ραπτικής και της κοπτικής)    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Le dernier incident à la frontier (Ο Dr Ghenadieft γράφει σε άρθρο του στη "Wollia" με σκληρή γλώσσα για το τελευταίο περιστατικό στα σύνορα, όπου δύο Βούλγαροι στρατιώτες δολοφονήθηκαν")     Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Toiles cirées Pour parquets et accessoires, solides et de bon gout chez Abram E. Haim & Cie, διαφήμιση    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Mortalité du mois (Κατά τον μήνα Ιούλιο {14 Ιουλίου- 13 Αυγούστου} Το γραφείο υγείας της πόλης μας κατέγραψε 138 θανάτους από τους οποίους 58 μουσουλμάνοι, 44 ισραηλίτες, 36 χριστιανοί- 78 άνδρες και 60 γυναίκες)    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Le sleeping- carr (Χθες για πρώτη φορά έφτασε στη Θεσσαλονίκη ένα βαγόνι με κρεβάτι στο οποίο μπορούν να έχουν πρόσβαση οι ταξιδιώτες)    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Lycée allemand Internat- externat (σχολή), διαφήμιση    Δευτέρα 21 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Echos- Le Choléra (Μια γυναίκα πέθανε από χολέρα στη περιοχή Akdje- Mezdjid)    Τρίτη 22 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Cinema pour les pauvres (Στις 31 Αυγούστου το βράδυ στον κινηματογράφο Pathe frères θα προβληθεί ταινία με πολύ φθηνό εισιτήριο για να επωφεληθούν οι φτωχοί)    Τρίτη 22 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le cinema des campagnes (προγραμμα προβολών Τρίτη με Πέμπτη, Παρασκευή με Κυριακή)    Τρίτη 22 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Un silo à Salonique (Γίνονται συζητήσεις για την κατασκευή ενός σιλό [χώρος αποθήκευσης δημητριακών] στη Θεσσαλονίκη)    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Agrandissement du port (Ο ανταποκριτής του "Yeni Asr" στην Κωνσταντινούπολη στέλνει στην εφημερίδα του τις ενδιαφέρουσες σημειώσεις για την επέκταση του λιμανιού της Θεσσαλονίκης)    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    A la Municipalité (Λόγω της εξάπλωσης της χολέρας ο Δήμος της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να κλείσει τα σιντριβάνια )    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    La reine de la mode (Η Θεσσαλονίκη τείνει να γίνει η Βασίλισσα της μόδας όλης της Ανατολής. Όλες τις μέρες έρχονται από την Ευρώπη συμπατριώτες, οι οποίοι μένουν ένα ή δύο χρόνια για να τελειοποιηθούν στην τέχνη της ραπτικής και της κοπτικής)    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    La vague de chaleur  (Ενημερωθήκαμε ότι στην πόλη μας θα ταξιδέψει το γνωστό κύμα ζέστης)    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Victime du Choléra (Μάθαμε με λύπη ότι ο Mr Tchiprout, καθηγητής στο σχολείο της Ισραηλιτικής κοινότητας του Haskeuy -Κωνσταντινούπολη- πέθανε από χολέρα)    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Levée de quarantaine (Η πόλη της Θεσσαλονίκης συνεχίζει να αντιστέκεται σθεναρά στην επιδημία της χολέρας)    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    I. & R. Priv. Riunione Adriatica di Sicurta di Trieste, assurances vie- incedie- transport (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση     Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nectar Dingas- Neraida Dingas eaux de cologne (κολώνιες), διαφήμιση    Τετάρτη 23 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    IL fait chaud! (Κάνει πολύ ζέστη. Ο αέρας της Θεσσαλονίκης φλέγεται από έναν ήλιο- φωτιά)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La machine à ecrire (Γρήογρη, στερεή και φθηνή. Αυτή είναι η ποιότητα της γραφομηχανής Adler)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nouvelle Couturiere (Με χαρά ανακοινώνουμε στους αναγνώστες μας ότι έφτασε στην πόλη μας η κυρία Mathilde Molho, η οποία είναι σχεδιάστρια μόδας και έχει σπουδάσει σε μία από τις καλύτερες σχολές στο Παρίσι)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tranfert (Ο M.M. Haim και ο Albert Benveniste ενημερώνουν το κοινό ότι μεταφέρουν το γραφείο και το εργοστάσιό τους στη τοποθεσία του λιμανιού)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tranfert (Ο γνωστός ράφτης Isac Ephraim Levy μετακόμισε σε άλλο κτίριο)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tranfert (Τα γραφεία του πρακτορείου της εταιρίας Ασφάλισης El Dia της Μαδρίτης και η Union Phenix Espagnole του Παρισιού, των οποίων οι αντιπρόσωποι στη Θεσσαλονίκη είναι οι MM. Penouchlief και Gattegno, μεταφέρονται στο πρώην κατάστημα Tourpali)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Crimes d'inconnus (Βρέθηκε ένα πτώμα με το όνομα Mourad bin Mourad ένα τέταρτο έξω από το χωριό Lilova. Βρέθηκε ακόμη ένα πτώμα με το όνομα Hassan Mehmed σε μια σιταποθήκη. Οι δράστες και των δύο είναι άγνωστοι)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le cinema des campagnes (πρόγραμμα προβολών Παρασκευή με Κυριακή)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ    À travers le monde (Σύμφωνα με τον "Νεολόγο" στην επιτροπή των νεότουρκων υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στηρίζουν τη συνέχιση του μποϊκοτάζ και άλλοι που υποστηρίζουν την διακοπή του)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ    Ramazan (Αυτή τη βδομάδα ξεκινάει για τους μουσουλμάνους το Ραμαζάνι)    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Κανένα καινούργιο κρούσμα χολέρας δεν εμφανίστηκε στη Θεασσαλονίκη.)     Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    D. W. Bertl fabrique d'instruments de music et cordes (εργοστάσιο κατασκευής μουσικών οργάνων), διαφήμιση    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nouveau traitement 606 (Ο Ολλανδός γιατρός έρχεται να αναπτύξει τη μέθοδο  606 προκειμένου να την εφαρμόσει χωρίς κίνδυνο και πόνο σε όλες τις συφιλιδικές  περιπτώσεις και τις οικείες ασθένειες), διαφήμιση    Πέμπτη 24 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Les effets de l'orage (τα αποτελέσματα της δυνατής βραδινής καταιγίδας στη Θεσσαλονίκη)    Δευτέρα 28 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Nouvelle Modiste (Ενημερώνουμε με ευχαρίστηση τους αναγνώστες μας ότι η Mlle Mathilde Molho αφού τελείωσε τις σπουδές της σε μία μεγάλη σχολή στο Παρίσι, έφτασε στη Θεσσαλονίκη με πτυχίο υψηλής ραπτικής από το Παρίσι)      Δευτέρα 28 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Svenska Levant Linien, Fratelli Cauchi (άμεσα- τακτικά δρομολόγια ανάμεσα στα λιμάνια της Σουηδίας και του Λεβάντε), διαφήμιση    Δευτέρα 28 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Décès (Ο γιος του Younous Nadi bey, αρχισυντάκτης της εφημερίδας Roumelie, πέθανε σε ηλικία ενός έτους)    Δευτέρα 28 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    L' assassinat de Zeki bey (Η εξεταστική επιτροπή που έχει αναλάβει την υπόθεση της δολοφονίας του Zeki bey,  κατέληξε ότι ο Tcherkes- Ahmed είναι ο δράστης του φόνου)    Δευτέρα 28 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Maladies nerveuses, Sirop de Henry Mure (σιρόπι για τις παθήσεις του νευρικού συστήματος: επιληψία, υστερία, νευρώσεις κ.ά.), διαφήμιση     Δευτέρα 28 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Για να μην παρεμποδιστεί το τοπικό εμπόριο, ο επιθεωρητής υγείας της πόλης της Θεσσαλονίκης Ruchdi bey, ζήτησε να ενημερώνεται κάθε φορά που οι στρατιωτικές συνοδείες κατευθύνονται στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να έχουν τον χρόνο να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία τους από τη χολέρα)    Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Ο λιμένας που παρέμεινε εκτός λειτουργίας από την Πέμπτη το απόγευμα, λόγω της παρουσίας πολλών στρατιωτών, οι οποίοι έπασχαν από χολέρα, άνοιξε σήμερα το πρωί)    Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    IL manque de l'eau (Σχεδόν όλη τη νύχτα χθες και προχθες οι πυροσβεστικές ομάδες με τις μάνικές τους έκαναν γύρους σε διάφορες γειτονιές της πόλης μας ακατάπαυστα. Από πληροφορίες που ελήφθησαν, αυτές οι ομάδες είχαν σχηματιστεί υπό τη φροντίδα της διευθύνουσας επιτροπής της ένωσης των ασφαλιστικών εταιριών κατόπιν επικοινωνίας με τον προσωρινό διευθυντή της εταιρίας νερού, ο οποίος ενημέρωσε ότι για τεχνικούς λόγους η Θεσσαλονίκη θα έχει έλλειψη νερού)    Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Transfert (Ο M.M Haim και ο Albert Benveniste ενημερώνουν τους πελάτες τους ότι θα μετακομίσουν το γραφείο  και το εργοστάσιό τους στη περιοχή του λιμανιού)     Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Le Fusil d' Apostol (Βρέθηκε το όπλο του γνωστού βοεβόδα Απόστολου που δολοφονήθηκε πρόσφατα στη περιοχή Γενιτσών. Έφερε την επιγραφή "Απόστολος Βοεβόδας 1903, για την ελευθερία")    Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le concert Popoff (Αυτό το απόγευμα στις 9 η ώρα ο Sacha  Popoff, ο νέος βιρτουόζος βιολιστής θα δώσει τη δεύτερη συναυλία του στο ξενοδοχείο Splendit Palace Hotel)    Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Impresa C. I. E. Faletti- constructions civiles et industrielles (ειδικός στην κατασκευή λεβήτων ατμών, στροβιλοκινητήρων, φούρνων και κλιβάνων γενικά, βιομηχανικών τζακιών), διαφήμιση    Κυριακή 27 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Η εφημερίδα Imparcial εξέδωσε ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το οθωμανικό υπουργικό συμβούλιο το οποίο ανήκει στο συνεργάτη μας M.     Τρίτη 29 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Aux élégantes (Έχω την τιμή να ενημερώσω τους πελάτες μου ότι έφερα τα πιο κομψά μοντέλα της τελευταίας κολεξιόν από  οίκο του Παρισιού)    Τρίτη 29 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Οι 15 στρατιώτες του τμήματος εφέδρων της Άγκυρας έπασχαν από χολέρα. Οι 7 είναι νεκροί και οι 8 είναι ακόμη σε θεραπεία σε ειδική πτέρυγα στο στρατιωτικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης)    Τρίτη 29 Αυγούστου 1911
ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ    Crise ministérielle (Οι νεότουρκοι έμαθαν ότι τις τελευταίες μέρες προέκυψε κάτι σημαντικό- διαφορετικό όσον αφορά τον κυβερνητικό προϋπολογισμό του έτους  1328. Ο Υπουργός Οικονομικών απαιτεί  μείωση  τριών εκατομμυρίων τουρκικών λιρών για τον τρέχον έτος)    Τρίτη 29 Αυγούστου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Echos- Retour (S. Em. Ο Αρχιρραβίνος της Θεσσαλονίκης Rebbi Jacob Meir επέστρεψε χθες από ένα ταξίδι στη Γιάφα {Jaffa})    Τετάρτη 30 Αυγούστου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Echos- Un congres (Η Βουλγάρικη εφημερίδα Pravo της πόλης μας παρακαλεί το κοινοβούλιο να εγγράψει στην ημερήσια διάταξη το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων των καταστατικών της βουλγάρικης εξαρχίας)    Τετάρτη 30 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Echos- Le "Neraida Dingas" (κολώνια)    Τετάρτη 30 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Echo- Representation cinematographique (Αύριο Πέμπτη θα λάβει χώρα στις 9 η ώρα το βράδυ στην κινηματογραφική αίθουσα  Pathe frères, η κινηματογραφική προβολή που διοργανώνει ο ελληνικός κύκλος Ομόνοια (Omonia) της πόλης μας)     Τετάρτη 30 Αυγούστου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La Nationale de Paris entreprise assujettie au contrôle de l' Etat  Ste Anonyme d'assurance sur la vie, γενικός πράκτορας της Θεσσαλονίκης: Elie A. Amar (ασφαλιστική εταιρία), διαφήμιση     Πέμπτη 31 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le watman  a été arrété championnat de lutte au théâtre Eden ( Αυτό το βράδυ, Πέμπτη, ξεκινά στη σκηνή του θεάτρου Eden ένα διεθνές πρωτάθλημα  Ευρωπαϊκών αγώνων)    Πέμπτη 31 Αυγούστου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Pour les pauvres (Αυτό το βράδυ, 9.30 η ώρα, θα λάβει χώρα στον κινηματογράφο Pathe μια κινηματογραφική προβολή με επιλεγμένο πρόγραμμα για να επωφεληθούν τα φτωχά παιδιά που προστατεύονται από τον κύκλο Ομόνοια)     Πέμπτη 31 Αυγούστου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    La grève des menusiers (η απεργία των ξυλουργών)    Πέμπτη 31 Αυγούστου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Mahmoud est atteinte du Choléra (Οι στρατιωτικές αρχές της πόλης μας επιβεβαιώνουν ότι ο S. E Mahmoud Clevket Pacha, Υπουργός Πολέμου εχει προσβληθεί από χολέρα)    Πέμπτη 31 Αυγούστου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Service Militaire (Μάθαμε ότι από την 16η μέρα του Ραμαζανιού, οι στρατιωτικές αρχές της Θεσσαλονίκης προέβησαν σε επιθεωρήσεις των ληφθέντων αρχείων των μη- μουσουλμάνων των οθωμανικών ετών 1299,1300,1301,1302 και 1303 για να τροποποιηθούν, όπου υπάρχει ανάγκη, οι υποχρεώσεις των νεοσύλλεκτων)    Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Τι είπε ο Tevfik Ruchdi bey όταν ρωτήθηκε για τα μέτρα που θα λάβει για τις περιοχές του  Μοναστηρίου και του Κοσόβου οι οποίες έχουν μολυνθεί από τη χολέρα)      Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΓΑΜΟΙ    Mariage (Ο γάμος του συμπολίτη μας  Mr Dario Errera με την Mlle Rachel Cohen από την Κωνσταντινούπολη, θα τελεστεί στη Θεσσαλονίκη στις 3 Σεπτεμβρίου)    Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Le transit du port de Salonique (Μας ανακοινώθηκε ότι ο Ali bey, διευθυντής εμπορίου, υπέβαλε ένα σχέδιο στον υπουργό δημοσίων έργων  για τη διευκόληνση  της διέλευσης των εμπορευμάτων που φτάνουν στη Θεσσαλονίκη)     Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Aux Draperies de Frannée Matalon, Amaraggi & Co, διαφήμιση    Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La confiance, maison de confection Jacob Joseph & cohen (ράφτης), διαφήμιση    Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les wagons- lits (Ο κύριος A. Letourneur διεθυντής της διεθνούς εταιρίας Wagons- lit από την Κωνσταντινούπολη έφτασε στη πόλη μας για να πουλήσει το εμπόρευμά του)     Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Championnat (Η πρώτη παρουσίαση του πρώτου πρωταθλήματος στον κινηματογράφο Eden είχε μεγάλη επιτυχία)     Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Une belle soirée (Ο κινηματογράφος Pathe frères προσέφερε χθες το βράδυ ένα όμορφο θέαμα-  Κύκλος  Ομόνοια)    Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Μεταξύ των τεσσάρων ταγμάτων εφέδρων τα οποία αποβιβάστηκαν στη Θεσσαλονίκη τη Παρασκευή το βράδυ βρέθηκαν δύο κρούσματα)    Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Alliance Israélite (Η σχολική επιτροπή έχει την τιμή να ανακοινώσει ότι οι εγγραφές στα σχολεία της ισραηλιτικής κοινότητας θα αρχίσουν  στις  3 Σεπτεμβρίου)     Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Procès de presse (Ο γενικός εισαγγελέας  της πόλης μας ξεκίνησε μια δίκη εναντίον του  διευθυντή του "Solidarita Ouradera", οργάνου της σοσιαλιστικής ομοσπονδίας Θεσσαλονίκης, γιατί  οι λέξεις "Σοσιαλιστική εφημερίδα" δεν περιλαμβανόταν στην άδεια έκδοσής της)    Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Succes grandissant (Μεγάλη επιτυχία για το διεθνές πρωτάθλημα αγώνων στο Eden)    Κυριακή 2 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Κατά τη διάρκεια της νύχτας του Σαββάτου έως την Κυριακή και μόλις χθες το βράδυ, δύο κρούσματα χολέρας εντοπίστηκαν στο13ο τάγμα πεζικού, στους στρατώνες του Πεδίου του Άρεως της πόλης μας)    Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ    Naissance (Ο κύριος και η κυρία de la Comble γέννησαν την κόρη τους Anne- Marie και τον γιο τους Herve)    Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Conversions à l'islamisme (Ο εξισλαμισμός της Εβραίας Buena Stroumtza )     Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Avis (ενημερώνουμε τον κόσμο ότι ο M. J. Rubin, πρώην διευθυντής της εταιρίας Singer στο Κόσοβα, ονομάστηκε αντιπρόσωπος των διάσημων μηχανών Naumann για την Μακεδονία, την Ήπειρο και την Αλβανία)    Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Le championnat de luttes de l' Eden (Ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ για τη διοργάνωση  διεθνών αγώνων που λαμβάνουν χώρα κάθε βράδυ στη σκηνή του θεάτρου Eden)    Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    Echos- A l'Hôpital de Hirch statistiques est donations (Νοσοκομείο Hirch- Στατιστικά και δωρεές)    Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Remerciements (Η φιλανθρωπική επιτροπή Ομόνοια ευχαριστεί τον κόσμο της Θεσσαλονίκης που βοήθησε να πραγματοποιηθεί η κινηματογραφική προβολή προς όφελος των φτωχών μαθητών)     Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Sauvetage (Μέλη του Εβραϊκού γυμναστικού συλλόγου "Μακαμπί"  δίνουν αποδείξεις αντοχής στη φωτιά, θάρρους και πρωτοβουλίας- διήγηση  περιστατικού πυρκαγιάς)    Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le service militaire (Οι νεοσύλλεκτοι του οθωμανικού έτους 1307, οι οποίοι ζήτησαν να απαλλαγούν από τη στρατιωτική υπηρεσία λόγω υγείας, προσέλθουν για έλεγχο από το συμβούλιο ελέγχου της πόλης μας)     Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les premieres amours (Όσοι χρησιμοποίησαν μια φορά την γραφομηχανή Remington δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν άλλη μηχανή)    Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Marie Brizard & Roger (κάβα), διαφήμιση    Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Ο γενικός διοικητής της πόλης της Θεσσαλονίκης ζήτησε με τηλεγράφημα χθες από τον Υπουργό Εσωτερικών το ποσό των 2000 τούρκικων λιρών για να οργανώσει πολύ πιο αποτελεσματικά τον αγώνα ενάντια στην εισβολή της επιδημικής χολέρας)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Arrivée (Η Mlle Mathilde Molho η οποία από απέκτησε το δίπλωμά της από το επαγγελματικό ινστιτούτο μόδας του Παρισιού, έφτασε αυτή τη βδομάδα στη Θεσσαλονίκη και θα ανοίξει ένα εργαστήρι)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    L'heure qu'il est (Ο Simon Joseph πουλάει σε καλές τιμές χρονόμετρα από όλες τις μάρκες)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tranfert (Λόγω της φωτιάς, η οποία κατέστρεψε το διαμέρισμα που ο Dr Isaac Cohen είχε την γυναικολογική κλινική του, η κλινική μεταφέρεται προσωρινά στο φαρμακείο Arditti που βρίσκεται στον ίδιο δρόμο)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Championnat (Το πρόγραμμα για τους αγώνες πρωταθλήματος του σημερινού βραδιού που θα πραγματοποιηθούν στο θέατρο Eden)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    La S. P. A. (Η εταιρία προστασίας ζώων της Θεσσαλονίκης αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί, στο όνομα της ανθρωπότητας, ενάντια στον Dr S. B. Nahmias, δημιουργό του εξολοθρευτικού υγρού Punaisine)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Une reunion municipale (Το Γενικό Δημοτικό  Συμβούλιο που απαρτίζεται από τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου και του διοικητικού συμβουλίου της πόλης της Θεσσαλονίκης, πραγματοποίησε χθες μια συνεδρίαση για να συζητήσει τους λογαριασμούς του έτους 1326 και 1327)    Τρίτη 5 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra à Salonique (Στη Θεσσαλονίκη από τη Δευτέρα στις 6 η ώρα το απόγευμα έως χθες το βράδυ, δύο νέα κρούσματα μεταξύ των στρατιωτών της φρουράς εμφανίστηκαν στους στρατώνες, κοντά στο στρατιωτικό νοσοκομείο)    Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Revelation Sensationnelle (Οι αναγνώστες μας γνωρίζουν ότι έκανε την εμφάνισή της στη πόλη μας μια βουλγάρικη εφημερίδα Otetchestvo, η οποία χαρακτηρίζεται για τη βίαιη γλώσσα της εναντίον της κυβέρνησης και εναντίον του τούρκικου στοιχείου)    Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Championnat (Οι χθεσινοί αγώνες που πραγματοποιήθηκαν στο θέατρο Eden πήγαν τέλεια- Το σημερινό βραδινό πρόγραμμα αγώνων)      Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    La grève des menusiers (Η σύγκρουση μεταξύ εργοδοτών και εργατών ξυλουργών φαίνεται να επιδεινώνεται- Οι απαιτήσεις των ξυλουργών εργατών)    Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Un conseil (Για να αγοράσετε τα έπιπλά σας πρέπει να επισκεφτείτε το μαγαζί του κύριου Hananel Revah όπου θα βρείτε έπιπλα κομψά, στερεά)    Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Championnat (Τα αποτελέσματα από τους χθεσινούς αγώνες που έλαβαν χώρα στο θέατρο Eden)    Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Une excursion (Το ταξίδι στις περιοχές του Λιβάνου και της Αιγύπτου, που διοργανώνεται από τον διευθυντή της επιτροπής "Union et Progrès" της πόλης μας, θα ξεκινήσει στις 18 Σεπτεμβρίου. Όποιοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή)    Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Choléra à Salonique (θύματα χολέρας)    Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Conservés alimentaires F. Delory Lorient, (ιχθυοπωλείο), διαφήμιση    Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Purgen, le purgatif idea (καθαρτικό), διαφήμιση    Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    L'agrandissement du port de Salonique (Η εκτέλεση των δημοσίων έργων δεν προχωράει χωρίς να προκαλούνται λίγο ή πολύ κάποιες καταστροφές στις περιουσίες)    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    Dr Nazim bey- directeur d' Hôpital (Χάρη στην ενεργή και έξυπνη διαχείρηση του ιατρού Nazim bey, το δημοτικό νοσοκομείο της πόλης μας λειτουργεί όλες τις μέρες)    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Couturier royale (Η κυρία Eliane που ανακοινώσαμε τελευταία ότι ήρθε στη Θεσσαλονίκη, θα ανοίξει  εργαστήρι ραπτικής)    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La raison (Το καθαριστήριο του Moïse D. Benadon είναι ένα από αυτά που ο κόσμος προτιμά πιο πολύ καθώς οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί είναι οι πιο επιστημονικές και οι πιο σύγχρονες)    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Les jeunes gens s' en vont (12 νέοι, αγόρια και κορίτσια, οι οποίοι τελείωσαν τις σπουδές τους στα σχολεία της Ισραηλιτικής  κοινότητας της πόλης μας, έφυγαν χθες το βράδυ, με προορισμό τη δυτική Ευρώπη για να συνεχίσουν τις σπουδές τους)    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Choléra à Salonique (Η βακτηριολογική εξέταση των νερών του Βαρδάρη έδειξε ότι δεν περιέχουν το βακτήριο της χολέρας)    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Vital Cohen, tailleur pour hommes et dames, diplôme de Paris (ράφτης), διαφήμιση    Παρασκευή 8 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Initiative privée (Ο Μεγάλος Κύκλος των Ισραηλιτών, η Νέα Λέσχη και η Λέσχη των Επιστηθίων συναντήθηκαν χθες το απόγευμα για να συζητήσουν τα μέτρα που θα πάρουν για να υποστηρίξουν τις προσπάθειες του δήμου- οι αποφάσεις που πάρθηκαν)    Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra à Salonique (Τα μέτρα πρόληψης- στατιστικά στοιχεία- νέα κρούσματα)    Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La Remington (ελαφριά, κομψή, στερεή, γρήγορη, ορατή, τέτοια είναι η ποιότητα των γραφομηχανών Remington)    Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Plus de Choléra (Το κονιάκ των MM. Barbaressou frères, το οποίο προοριζόταν για την Μακεδονία, είναι ένα πολύ καλό φάρμακο για την αντιμετώπιση της χολέρας)    Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Mouvement du port (τα στατιστικά στοιχεία του Αυγούστου σχετικά με την  κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης)     Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Pour les chasseurs (Οι κυνηγοί παραπονιούνται ότι οι υπεύθυνοι της υπηρεσίας του τραμ δεν επιτρέπουν την είσοδο των σκυλιών στα οχήματα  )      Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra décroît toujours- 3 cas (Η χολέρα έχει μειωθεί αισθητά, στατιστικά στοιχεία)    Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Arrosage à L'eau phéniquée (Οι Ισραηλίτες πυροσβέστες, υπό τις εντολές των επιτροπών των ισραηλιτικών λεσχών, θα καταβρέξουν έναν από τους πιο μεγάλους δρόμους στην περιοχή της Αγίας Σοφίας)    Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Echos- communiqué du comité central "Union et Progrès" (Κάποιες εφημερίδες της Θεσσαλονίκης δημοσίευσαν την ημερήσια διάταξη της συνελεύσεως της γενικής επιτροπής)    Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Chef du bande tué (Ο αρχηγός της συμμορίας βρέθηκε δολοφονημένος στη Βέροια)    Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Lysoform, Philippe Fenyves (φάρμακο για την καταπολέμηση της χολέρας και για άλλες αρρώστιες), διαφήμιση    Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure (Από χθες το βράδυ, 8 η ώρα, 2 νέα κρούσματα έκαναν την εμφάνισή τους. Το πρώτο σε μία τσιγγάνα και το δεύτερο σε μια γυναίκα, την κυρία Bea Benoziglio)    Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra décroît- 2 cas (Τις τελευταίες ώρες είχαμε την επώαση 5 κρουσμάτων χολέρας στη πόλη. Τα τέσσερα εκδηλώθηκαν πριν από 18 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι από την Τρίτη το βράδυ, 8 η ώρα, έως χθες Πέμπτη 4 η ώρα το απόγευμα εκδηλώθηκε μόνο ένα κρούσμα χολέρας)    Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Pour desinfecter (Για την απολύμανση  και την καθαριότητα των κουστουμιών  απευθυνθείτε χωρίς καθυστερήσεις στο καθαριστήριο του Moïse D. Benadon)    Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Formules anticholeriques (Οι δύο συνταγές κατά της χολέρας τις οποίες η Banque Imperiale Ottomane {Αυτοκρατορική Οθωμανική Τράπεζα} υιοθέτησε για τους υπαλλήλους της και τις οποίες  πρότεινε ένας άγγλος ιατρός, ο οποίος ειδικεύτηκε στο θέμα της χολέρας)    Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Belle Jardiniere La plus grande maison de vétéments (βιοτεχνία ρούχων)    Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Le Choléra décroît- 0 cas (Ο Δήμαρχος της πόλης μας έστειλε 200 τούρκικες λίρες για τη συντήρηση των ισραηλιτικών οικογενειών στο Σέδες    Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Pour les choleriques (Οι αποφάσεις που πάρθηκαν από το συμβούλιο της Ισραηλιτικής κοινότητας, μετά από τις καταγγελίες  ισραηλιτών της πόλης μας, σχετικά με τη κατάσταση του θαλάμου απομόνωσης, που βρίσκεται κοντά στο σταθμό της Θεσσαλονίκης J. S. C.)     Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Grand atelier de Modes Mathilde Molho (εργαστήρι μόδας), διαφήμιση    Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra décroît- 0 cas (Τις τελευταίες 24 ώρες δεν παρουσιάστηκε κανένα νέο κρούσμα χολέρας στην πόλη μας)    Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΓΑΜΟΙ    Invitation (Η κυρία Esther de Moïse Agiet και ο κύριος και η κυρία Bohor Stroumza έχουν την τιμή να εορτάσουν το γάμο των παιδιών τους)    Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΓΑΜΟΙ    Mariage (Την Δευτέρα στις 10 η ώρα θα τελεστεί ο γάμος του κύριου Marc S. Asseo με την δεσπονίδα Ida de J. Assael)     Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    De L'eau (Μάθαμε ότι το νερό εκλείπει στο θάλαμο απομόνωσης αλλά από τη στιγμή που οι αγωγοί της γειτονιάς λειτουργούν σωστά, είναι εύκολο να διοχετευθεί νερό στον θάλαμο)    Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Au pavillon d'isolement (Μάθαμε ότι στο θάλαμο απομόνωσης κοντά στο σταθμό J. S. C από τους 16 φορείς χολέρας, οι 15 γιατρεύτηκαν, οι δύο παραμένουν για θεραπεία)    Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Héroïsme et mercantilisme (Η επιδημία χολέρας η οποία "βασανίζει" την πόλη μας τις τελευταίες μέρες και η οποία στοίχισε τη ζωή πάλι ενός εξηντάχρονου, έκανε τους κατοίκους να καταλάβουν την αξία των ιατρών)     Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Προχθες, την Παρασκευή, στην πόλη μας υπήρξε ένα μόνο πιθανό κρούσμα χολέρας ύστερα από 24 ώρες. Χθες το βράδυ στις 8  εγγράφησαν για υγειονομικό έλεγχο άλλα 4 κρούσματα χολέρας)     Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Les incidents de ce matin (Τα περιστατικά αυτού του πρωινού)    Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΕΟΤΟΥΡΚΟΙ    Les marais de Yenidje (Ανακοινώνουμε, λένε οι νεότουρκοι, ότι ο Υπουργός δημοσίων έργων θα υπογράψει με επιφύλαξη της έγκρισης της Υψηλής Πύλης συμφωνία με τον Fuad bey για την αποξήρανση των ελών στα Γενιτσά)    Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    Hôpital Hirsch (Το δημοτικό συμβούλιο της πόλης μας αποφάσισε να ακυρώσει την απόφασή του για τη διάθεση του νοσοκομείου Χιρς για τη θεραπεία των ισραηλιτών που πάσχουν από χολέρα, για λόγους που θα συζητηθούν αύριο. Αποφάσισε να χτίσει παραπήγματα για τον ίδιο σκοπό)    Κυριακή 17 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Juda Cohen & Cie vent d' Habits et prets pardessus et vétéments pour les enfants (ένδυση για τα παιδιά), διαφήμιση    Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Το Ισραηλιτικό δημοτικό συμβούλιο έθεσε το νοσοκομείο Hirsch στη διάθεση των Ισραηλιτών που πάσχουν από χολέρα)    Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 1911
ΓΑΜΟΙ    Invitation ( Η κυρία Yomtov G. Modiano και η δεσπονίς Ve Delicia d' Isac Menache έχουν τη τιμή να σας προσκαλέσουν στο γάμο των παιδιών  τους)     Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Ce n'est plus un secret (Αυτό δεν είναι πια μυστικό για κανέναν ότι μια γραφομηχανή που δίνει ικανοποίηση σε όλους τους τομείς της ζωής είναι μια μηχανή Remington)    Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Dernière heure (4 ώρες- δύο περιπτώσεις ύποπτες για χολέρα παρουσιάστηκαν από χθες το βράδυ σε ισραηλιτικά νοικοκυριά)    Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure (4 heures- από χθες το βράδυ στις 8  καμία καινούργια περίπτωση χολέρας δεν εμφανίστηκε στη πόλη μας.)     Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Από χθες το βράδυ στις 8, έως αυτό το πρωί, μόνο μία περίπτωση χολέρας καταγράφηκε. Το όνομά του είναι Αλέξης, 35 ετών και η κατοικία του είναι κοντά στο λιμάνι, στο Βαρδάρη. Πέθανε το ίδιο βράδυ)    Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Λόγω της εμφάνισης της χολέρας στην πόλη μας με απόφαση του υπουργείου υγείας απαγορεύτηκαν οι μετακομίσεις  )    Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Cinema Olympia (κινηματογράφος)    Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Docteur C. Yannoudis Bacteriologue (Βακτηριολόγος Ιατρός), διαφήμιση    Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La pluie (Ύστερα από μια καταρακτώδη βροχή στην πόλη μας, αυτοί που τα κοστούμια τους λερώθηκαν μπορούν να απευθυνθούν στο καθαριστήριο του Moïse D. Benadon)    Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernier heure (4 ώρες- Από αυτό το πρωί έως τις 8, μόνο ένα κρούσμα χολέρας σημειώθηκε από τον υγειονομικό έλεγχο).      Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Ο επιθεωρητής υγείας σημειώνει την προσοχή της Α. E. Γενικού κυβερνήτη για τη πρωτοβουλία των κατοίκων των τούρκικων συνοικιών της πόλης μας να ελέγχουν εάν τηρούνται όλα τα μέτρα προφύλαξης σε περίπτωση που εμφανιστεί κρούσμα χολέρας, ώστε να μην μεταδοθεί)     Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Τις τελευταίες δύο μέρες δεν σημειώθηκε κανένα κρούσμα χολέρας στη Θεσσαλονίκη)    Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Το δημοτικό συμβούλιο ανακοινώνει ότι οι οικογένειες οι οποίες στάλθηκαν στο Σέδες άρχισαν να επιστρέφουν)    Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Des fêtes (Αυτό το χρόνο οι ισραηλιτικές  και οι μουσουλμανικές εορτές συμπίπτουν. Το προσεχές Σάββατο 23 Σεπτεμβρίου ξεκινούν οι εορτές της νέας χρονιάς των Ισραηλιτών και αυτές του Μπαϊραμίου)     Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Prédilection comprehensible (Από τότε που έκανε την εμφάνισή της η χολέρα στη Θεσσαλονίκη, ο πληθυσμός αυτή της πόλης έδειξε μια ιδιαίτερη προτίμηση για το ψωμί της μηχανικής αρτοποιίας {boulangerie Mécanique})    Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- communiqués (Η επιτροπή του γυμναστικού συλλόγου "Maccabi" ενημερώνει όλα τα μέλη του ότι τα μαθήματα γυμναστικής τα οποία είχαν διακοπεί λογω εξάπλωσης της χολέρας θα πραγματοποιηθούν αυτό το απόγευμα)    Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Baume Bengue (αλοιφή για τους ρευματισμούς), διαφήμιση    Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    De partout (Στη Θεσσαλονίκη, στο Σέδες, παντού, ο κόσμος ζητάει τα μπισκότα βουτύρου του γαλλικού αρτοποιίου)     Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Grands arrivages de nouveautés de la saison en Habillements confectionnes pour hommes, dames et enfants chez Jiring (μαγαζί ρούχων), διαφήμιση    Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Renommée (Η φήμη του καθαριστηρίου του Moïse D. Benadon είναι τέτοια που τον προτιμούν και από τις επαρχιακές πόλεις)    Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (Μάθαμε με μεγάλη λύπη ότι κύριος Adolf Hermann Struck, βιβλιοθηκάριος του γερμανικού αρχαιολογικού ινστιτούτου της Αθήνας, πέθανε σε ηλικία 55 ετών)    Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Dernière heure (4 ώρες- ο αριθμός των θυμάτων της  χολέρας από το πρωί στις 8, ανήλθε σε  πέντε, από τους οποίους ο ένας νεκρός)    Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Dernière heure (4 ώρες- Φαίνεται ότι  επιδεινώνεται η επιδημίας της χολέρας στη πόλη )    Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    Le Choléra (Ο γενικός κυβερνήτης Ibrahim bey ανακοίνωσε τη δημιουργία δύο θαλάμων απομόνωσης για τους ασθενείς που έχουν προσβληθεί από χολέρα στο οικόπεδο που βρίσκεται το νοσοκομείο Hirch)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure (4 ώρες- Από χθεςτο βράδυ στις 8 ένα μόνο καινούργιο κρούσμα χολέρας καταγράφηκε από τον υγειονομικό έλεγχο. Μια γυναίκα ισραηλιτικής καταγωγής βρέθηκε νεκρή στο κτίριο Liaou Ezraty)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Από τις 5 περιπτώσεις χολέρας που σημειώσαμε χθες, όπως αποδείχθησαν κλινικά, οι δύο έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα κατά την επίσημη βακτηριολογική εξέταση)       Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Attention Flor Cloth & Linoleum (Για τις επερχόμενες ισραηλιτικές εορτές θα αναλάβουμε τους μουσαμάδες για τα δάπεδα, τα τραπέζια, μουσαμάδες άριστης ποιότητας)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les banques ferment (Λόγω των εορτών της καινούριας χρονιάς και του Μπαϊραμιού, όλες οι τράπεζες της πόλης μας θα παραμείνουν κλειστές αύριο Σάββατο)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Profitez de l' occasion (Τα μοντέρνα εργαστήρια φωτογραφίας Baubin, γνωστά για την καλλιτεχνική τους δουλειά, προσφέρουν μόνο για τις ημέρες των εορτών σε αυτούς που θα φωτογραφηθούν από αύριο μια εξαιρετική μεγέθυνση δωρεάν)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Time is money (Η γραφομηχανή Remington, ευρέως γνωστή, είναι γρήγορη, μικρή, σταθερή και τέλεια)     Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tout sous la main ( το εργαστήρι Lion d' or- διαφήμιση)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Programme sensationnel (Το σινεμά Eden θα παρουσιάσει απόψε το βράδυ και αύριο και μεθαύριο, ένα εντυπωσιακό πρόγραμμα στα πλαίσια των εορτών της νέας χρονιάς και του Μπαϊραμιού.Σε αυτό το πρόγραμμα συμπεριλαμβάνονται οι ταινίες: Retrouvee, mais perdue pour toujours και Reconquise)    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- fêtes (Η εφημερίδα Progrès της Θεσσαλονίκης θα οργανώσει μια ωραία εορτή για τους ισραηλίτες και μουσουλμάνους αναγνώστες της στα πλάισια των εορτών της νέας χρονιάς και του Μπαϊραμιού)     Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les Véritables galoches Russes, διαφήμιση    Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure (4 ώρες- Από σήμερα το πρωί στις 8, τρεις νέες περιπτώσεις χολέρας καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο: η κυρία Raphael Errera, ο κύριος Lezer Guelidi και μία άλλη γυναίκα ισραηλιτικής καταγωγής)    Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Η εξέλιξη της χολέρας στη Θεσσαλονίκη:  από τις 8 περιπτώσεις χολέρας που σημειώθηκαν τη Παρασκευή το βράδυ, ο αριθμός μειώθηκε στη μία το Σάββατο, για να ανέβει ξανά στις 7 χθες την Κυριακή)     Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Bonne nouvelle (Η δεσποινίς Mathilde Molho,  η καινούργια μοδίστρα που έφτασε από το Παρίσι, ενημερώνει όλους τους εξαίρετους Θεσσαλονικείς ότι ξεκίνησε να δουλεύει σήμερα)    Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Grande Occasion Juda Cohen & Cie vent d' Habits et prets pardessus et vétéments pour les enfants (ένδυση για τα παιδιά), διαφήμιση    Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Un record (Ο κινηματογράφος Pathe frères, στα πλαίσια των εορτών του Μπαϊραμιού θα παρουσιάσει ένα καινούριο εξαιρετικό πρόγραμμα. Ανάμεσα στις ταινίες που θα προβληθούν συμπεριλαμβάνονται οι ταινίες Notre Dame de Paris)    Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 1911
ΦΩΤΙΣΜΟΣ    Eclairage Électriques (Μάθαμε ότι η εταιρία ηλεκτρισμού της πόλης μας πήρε την απόφαση ότι από εδώ και πέρα δεν θα είναι υπεύθυνη για τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος μόνο σε αυτούς  που υπέβαλαν αίτημα, αλλά για κάθε εγκατάσταση ηλεκτρικού ρεύματος)    Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure (4 ώρες- από χθες 4 η ώρα μέχρι σήμερα την ίδια ώρα, 18 νέες περιπτώσεις χολέρας καταγράφηκαν από τον υγειονομικό έλεγχο)     Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Απαραίτητα μέτρα- Οι αποφάσεις τις οποίες πήρε το υπουργείο υγείας για την καταπολέμηση της χολέρας)    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Donations (Η Mme Jacob Bensussan, ο Bikour Houlim και Mr Jacob Bensusan έστειλαν 12 τούρκικες λίρες στη δημοτική επιτροπή για την ανακούφιση της χολέρας στο Sedes)    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Concours (Ρωτήθηκαν 20 νέες κοπέλες πού στέλνουν τα βρώμικα φορέματά τους, όλες απάντησαν στον Moïse D. Benadon, στο στεγνοκαθαριστήριο που είναι της μόδας)    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Constatation (Είναι ευρέως γνωστό ότι ένα σημαντικό ποσοστό των θυμάτων της χολέρας δεν κατανάλωνε το ψωμί του γαλλικού αρτοποιείου. Ως εκ τούτου συμπεραίνουμε ότι αυτό έχει  υγιεινό ψωμί)    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Leçons de peinture à domicile par H. Coudounas (μαθήματα ζωγραφικής), διαφήμιση    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Que les temps sont changes (Οι βροχές, ο κακός καιρός, το χιόνι ήταν μερικές φορές ο λόγος για την κακή διάθεση.Όλες οι κακές καιρικές συνθήκες κατέστρεφαν τα κοστούμια μας. Αλλά από τότε που το στεγνοκαθαριστήριο Mair J. Benadon, Bochak Han, ξεκίνησε να δουλεύει στη Θεσσαλονίκη η κακή διάθεση εξαφανίστηκε.)    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Tramways (Η τοποθέτηση των καινούργιων γραμμών και η επιδιόρθωση της λιθόστρωσης στη γραμμή ολοκληρώθηκαν την προηγούμενη βδομάδα.)    Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    La "Makkabi" (Τα μέλη του γυμναστικού συλλόγου "Μακαμπί" ενημερώνουν ότι τα μαθήματα γυμναστικής, τα οποία διακόπηκαν απότομα λόγω της εξάπλωσης της χολέρας, θα λάβουν χώρα σήμερα και θα πραγματοποιούνται μόνο δυο φορές την εβδομάδα: τη Δευτέρα και την Τετάρτη το απόγευμα)        Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Χθες από τις 4 έως τις 8 το απόγευμα κανένα καινούργιο κρούσμα χολέρας δεν καταγράφηκε από τον υγειονομικό έλεγχο. Τα στατιστικά στοιχεία)    Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Don (Η Mme R. E. Θα προσφέρει το ποσό των 23 γαλλικών φράγκων στη φιλανθρωπική κοινωνία Matanoth Laevionim)    Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Attention!! (Στο πλαίσιο των επερχόμενων εβραϊκών εορτών, αναλαμβάνουμε τους μουσαμάδες για το δάπεδο και τα τραπέζια, Flor Cloth & Linoleum)    Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Dernière heure (4 ώρες- Τα άτομα που έφτασαν το απόγευμα από τη Κωνσταντινούπολη με το τρένο για να λάβουν μέρος στο τρίτο γενικό συνέδριο της επιτροπής ένωσης και προόδου που ανοίγει το Σάββατο δίπλα στη πόλη μας)    Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    troupes renforcent la police (Χθες το βράδυ  εξαιρετικά αυστηρά προληπτικά μέτρα πάρθηκαν από την αστυνομία της πόλης μας για την αντιμετώπιση όλων των ενδεχομένων. Οι αστυνομικοί ενισχύθηκαν με άτομα του στρατού)     Κυριακή 1 Οκτωμβρίου 1911
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ    Proclamation (Η κεντρική επιτροπή "Union et Progrès'' {ένωση και πρόοδος} και ο Ισλαμικός σύνδεσμος της Θεσσαλονίκης δημοσίευσαν μια διακύρηξη, με την οποίο καλούν τον κόσμο να παραμένει ήσυχος και να υπακούει χωρίς επιφύλαξη στις διαταγές του της κεντρικής κυβέρνησης)    Κυριακή 1 Οκτωμβρίου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Consulrt de France à Salonique (Σε εκτέλεση του στρατιωτικού νόμου της 21ης Μαρτίου 1905, οι νέοι άνδρες γεννημένοι από τη 1 Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου που έγιναν γάλλοι με πολιτογράφηση ή  με  ιθαγένεια, καλούνται να παρουσιατούν στο Γαλλικό προξενείο της Θεσσαλονίκης)    Κυριακή 1 Οκτωμβρίου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Des troupes à Carabouroun (Τα στρατεύματα της Θεσσαλονίκης αποχώρησαν σήμερα το πρωί με προορισμό το Καραμπορνού για να ενισχύσουν εκεί τις δυνάμεις και τα στρατηγικά σημεία)    Κυριακή 1 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Hier dans l'apres-midi nous avons publie l'important supplement suivant: Le Choléra (Χθες, στη Θεσσαλονίκη, 17 περιστατικά χολέρας. Σήμερα μέχρι το πρωί 6 νέα περιστατικά)    Κυριακή 1 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Μέσα στις τελευταίες 24 ώρες καταγράφησαν 12 νέα περιστατικά χολέρας, εκ των οποίων τα πέντε θανατηφόρα)    Κυριακή 1 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Pour la flotte (Ο δήμος της Θεσσαλονίκης έχει λάβει το τηλεγράφημα του δήμου του Ικονίου, πληροφορώντας τον ότι ο ιταλός πρόξενος του ζήτησε μία συνάντηση, αλλά λόγω της ρήξης των σχέσεων μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας, ο ίδιος δεν δέχθηκε να έχει μαζί του καμία συνάντηση, ούτε δημόσια ούτε ιδιωτική)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Remerciements merites (Παρακαλούμε τον αξιότιμο Ihsan eff, Γενικό Επιθεωρητή της πόλης μας να ευχαριστήσει δημόσια τον Αρχιρραβίνο της Θεσσαλονίκης για την αγαθοεργία του και τη μεγάλη προθυμία του να βοηθήσει τις οικογένειες, οι οποίες ζουν σε ένα ανθυγιεινό περιβάλλον)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (Ανακοινώνουμε με πικρία τον θάνατο του συμπολίτη μας Mr Samuel B. Saltie, το Σάββατο το βράδυ)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Cinema Olympia (Από σήμερα και τις μερες που ακολουθούν το πρόγραμμα είναι εντυπωσιακό)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Dernière heure (Από χθεςτο βράδυ στις 8 έως στις 2.30 καταγράφησαν 17 περιπτώσεις εκ των οποίων οι 6 θανατηφόρες)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Un cri d'alarme (Από τη Κυριακή 8 το βράδυ έως χθες την ίδια ώρα, καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 17 περιπτώσεις χολέρας- Οι γειτονιές στις οποίες καταγράφησαν τα περιστατικά)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Un cri d'alarme (Από το Σάββατο στις 8 το βράδυ μέχρι την Κυριακή την ίδια ώρα, καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 24 περιπτώσεις χολέρας- Οι γειτονιές στις οποίες εμφανίστηκαν τα περιστατικά)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Un cri d'alarme (Τα συμπεράσματα των συντακτών σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία των δύο τελευταίων ημερών)    Τρίτη 3 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Le congres du comité (Χθες από τις 3 έως τις 7 έλαβε χώρα η τέταρτη συνεδρίαση του κομιτάτου "Union et Progrès- Θέμα ομιλίας)     Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Meeting socialiste (Σήμερα θα λάβει χώρα μια συνάντηση κοντά στο λιμάνι μεταξύ της Σοσιαλιστικής Ομοσπονδίας και 18 συνδικάτων της πόλης της Θεσσαλονίκης- Ο στόχος της συνάντησης- Οι συζητήσεις- Το ψήφισμα)    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    communiqué (Λόγω των πολιτικών γεγονότων οι Ιταλικοί τραπεζικοί οίκοι Saul και Levy Modiano διέκοψαν τη λειτουργία τους)    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    l'Hôpital italien (Οι οθωμανικές αρχές πήραν υπό τον έλεγχό τους το Ιταλικό νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης)    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Dernière heure (Από χθες το βράδυ στις 8 έως σήμερα στις 2 το πρωί, 12 νέες περιπτώσεις χολέρας καταγράφησαν από το υγειονομικό έλεγχο)    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Από τη Δευτέρα το βράδυ στις 8 έως χθες το βράδυ την ίδια ώρα καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 20 περιπτώσεις χολέρας- Οι γειτονιές στις οποίες καταγράφησαν τα περιστατικά της χολέρας)    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Sauchische Webstuhlfabrik à Chemnitz, Société Anonyme de commerce Austro Orientale (εργοστάσιο κατασκευής μηχανών), διαφήμιση    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Sécurite le Formolodor (φάρμακο για την καταπολέμηση όλων των νοσηρών μικροβίων), διαφήμιση    Τετάρτη 4 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Moratorium impossible (Λόγω της κατάστασης της αγοράς, το εμπορικό επιμελητήριο της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε χθες για να συζητήσουν για την οικονομική κρίση, την οποία διανύουμε)     Πέμπτη 5 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Moratorium impossible (Υπό την πρόσκληση του κυρίου Βιτάλη, διευθυντή της Οθωμανικής Τράπεζας. Όλοι οι διευθυντές των  πιστωτικών ιδρυμάτων της Θεσσαλονίκης {principaux établissement  de credit} συναντήθηκαν χθες το βράδυ στην Οθωμανική τράπεζα για να συζητήσουν για την οικονομική κατάσταση της πόλης μας)    Πέμπτη 5 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Le taux d'escompte (Αποφάσεις τραπεζικών ιδρυμάτων)    Πέμπτη 5 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Echos- Réouverture des écoles (Με απόφαση της Διεύθυνσης Δημοσίας Εκπαίδευσης τα σχολεία θα επαναλειτουργήσουν 15 μέρες μετά το τελευταίο κρούσμα χολέρας που εμφανίστηκε)    Πέμπτη 5 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Societé Commerciale Bulgare de Navigation à vapeur, Chaufcoulloof frères (Βουλγαρική εμπορική εταιρία ατμόπλοιων), διαφήμιση    Πέμπτη 5 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Pilules Pink (φάρμακο), διαφήμιση    Πέμπτη 5 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    La poste italienne (Οι τοπικές αρχές άνοιξαν χθες το απόγευμα το  ιταλικό ταχυδρομείο της πόλης μας, το οποίο ήταν κλειστό εδώ και μέρες ύστερα από την κήρυξη του πολέμου)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Quartier Vardar  (Απουσία συνεργείου καθαρισμού του δρόμου στη γειτονιά του Hirsch, στην οποία  έχουν παρουσιαστεί πολλά περιστατικά χολέρας)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Surprise (Αυτό τον χειμώνα προς έκλπληξή σας μπορείτε να βρείε τα πιο εξαίρετα και μοδάτα ρούχα στο εργαστήριο του Jean Themenakis)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    L'incomparable film ZIGOMAR (θα προβάλεται η εξαιρετική ταινία ZIGOMAR στον κινηματογράφο Olympia το Σάββατο, την Κυριακή και τη Δευτέρα, το πρωί και το βράδυ)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Qu'on se le dise (Ο κινηματογράφος Pathe Frere στα πλαίσια της εορτής του Soucoth προβάλλει δύο εξαιρετικές ταινίες τη Zigomar και την Tristan και Yseult)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Skating (Σήμερα το βράδυ, 6 Οκτωβρίου στις 5  θα ανοίξει το παγοδρόμιο)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Le choléra (Από τη Τετάρτη το βράδυ στις 8 έως χθες το βράδυ ίδια ώρα καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 10 περιπτώσεις χολέρας, εκ των οποίων οι δύο κατέληξαν)    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Moulins Monarch (μύλοι), διαφήμιση    Παρασκευή 6 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Transfert (Το εργοστάσιο ανθρακούχου νερού Condi, Stati και Nehama θα μεταφερθεί  στην οδό Selimie)    Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Echos- De plus en plus fort (Σήμερα στον κινηματογράφο Pathe Frere προβάλλεται μια καινούργια ταινία η "Jeu Double")    Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Poignée de nouvelles (Η Αυστριακή Ένωση Εργαζομένων οργανώνει συναντήσεις σε όλες τις μεγάλες πόλεις για να διαμαρτυρηθούν κατά του πολέμου)    Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Dernière heure (Από χθες το βράδυ στις 8 έως σήμερα στις 2  καταγράφηκαν από τον υγειονομικό έλεγχο 7 περιπτώσεις χολέρας. Κανένας θάνατος)     Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Από τη Παρασκευή το βράδυ στις 8 έως το Σάββατο την ίδια ώρα καταγράφηκαν 14 περιπτώσεις χολέρας- Σε ποιες περιοχές καταγράφησαν τα περιστατικά)    Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Την Πέμπτη από τις 8 έως τη Παρασκευή το βράδυ την ίδια ώρα καταγράφησαν 20 περιπτώσεις χολέρας από τον υγειονομικό έλεγχο, από τις οποίες οι 4 κατέληξαν)    Δευτέρα 7 Οκτωμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ    Le Choléra- Les pulverisateurs (Για τη καταπολέμηση της χολέρας η υγειονομική υπηρεσία έβαλε σε λειτουργία 35 ψεκαστήρες)    Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιτετραώρων καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 15 περιπτώσεις χολέρας-Οι περιοχές στις οποίες καταγράφησαν τα περιστατικά)    Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra- Foyers d'infection (Οι συνοικισμοί Hirsch και Bara είναι πλέον καθαροί χάρη στα μέτρα υγιεινής που λήφθησαν)    Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Le Boycottage (Οι Θεσσαλονικείς δεν αγοράζουν πλέον εισαγώμενα έπιπλα από την Ιταλία λόγω του μποϊκοτάζ)    Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Le sort des Italiens (Εκτελείται κανονικά το δρομολόγιο του τρένου το οποίο διασχίζει την Ιταλία, τη Θεσσαλονίκη και τις γύρω περιοχές μέσω της Nich)    Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Conseil de santé (Ύστερα από απαίτηση του Δήμου, πραγματοποιήθηκε χθες το βράδυ μια συνεδρίαση στην οποία παρευρέθησαν τα μέλη του υγειονομικού ελέγχου, οι ιατροί του δήμου και άλλοι ιατροί, στρατιωτικοί και μη. Το θέμα συζήτησης ήταν τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για την καταπολέμηση της χολερας)     Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Dernière heure (Από χθες το βράδυ στις 8 έως σήμερα στις 2 καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 10 περιπτώσεις χολέρας εκ των οποίων οι δύο οδηγήθηκαν στο θάνατο)    Τρίτη 10 Οκτωμβρίου 1911
ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ    Le mouvement du port (Τα στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη κίνηση στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης κατά τον μήνα Σεπτέμβριο)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Decision importantes (Ο Ruchdi bey συγκάλεσε χθες το βράδυ συνάντηση για να συζητήσουν  τα μέτρα που θα πρέπει να ληφθούν για τη καταπολέμηση της χολέρας- Οι αποφάσεις)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Τις τελευταίες εικοσιτέσσερις ώρες ο υγειονομικός έλεγχος κατέγραψε 36 περιπτώσεις χολέρας από τις οποίες οι 16 κατέληξαν)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Les cas d'hier (Πληροφορίες για τα χθεσινά κρούσματα χολέρας)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Le Boycottage (Οι Θεσσαλονικείς δεν αγοράζουν πλέον εισαγώμενα έπιπλα από την Ιταλία λόγω του μποϊκοτάζ)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Les banques (Οι τράπεζες της πόλης μας θα είναι κλειστές το προσεχές Σάββατο λόγω της εορτής του Σουκώτ)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    communiqué (Λόγω της επέκτασης της χολέρας στην πόλη μας, το διοικητικό συμβούλιο υγείας συναντήθηκε στο δήμο για να λάβει κάποιες αποφάσεις προκειμένου να καταπολεμηθεί η χολέρα- Οι αποφάσεις)    Τετάρτη 11 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Le Boycottage (Οι Θεσσαλονικείς δεν αγοράζουν πλέον εισαγώμενα έπιπλα από την Ιταλία λόγω του μποϊκοτάζ)    Πέμπτη 12 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Από τη Τρίτη το βράδυ στις 8 έως χθες την ίδια ώρα καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 22 περιπτώσεις χολέρας από τις οποίες οι 9 οδηγήθηκαν στο θάνατο- Πληροφορίες για τις περιοχές στις οποίες εμφανίστηκαν τα περιστατικά)    Πέμπτη 12 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le choléra- il diminue-Quelques réflections- Le quartier Bara (Τα στατιστικά στοιχεία των τριών τελευταίων ημερών και τα συμπεράσματα από τα στατιστικά στοιχεία της χολέρας)    Δευτέρα 16 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le choléra- il diminue-Quelques réflections- Le quartier Bara (Τη μέρα Παρασκευή καταγράφησαν 12 περιπτώσεις χολέρας από τον υγειονομικό έλεγχο.)    Δευτέρα 16 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le choléra- il diminue-Quelques réflections- Le quartier Bara (Τη μέρα του Σαββάτου ο αριθμός των περιστατικών αυξήθηκε στα 17 εκ των οποίων οι πέντε πέθαναν. Από το Σάββατο το βράδυ στις 8 μέχρι χθες την ίδια ώρα δεν καταγραφηκε περιστατικό- Οι περιοχές στις οποίες καταγράφησαν τα περιστατικά)    Δευτέρα 16 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Echos- Communiqué de la commission de boycottage de Salonique (Μποϊκοτάζ κατά των ιταλικών προϊόντων )    Δευτέρα 16 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le Dr Brautman (Ο ιατρός Brautman ενημερώνει τους πελάτες του ότι θα δέχεται τους πελάτες του από τις 9  το πρωί και από τις 2  μέχρι τις 5 το απόγευμα)    Δευτέρα 16 Οκτωμβρίου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Echos- Le service militaire (Πρόσκληση κατάταξης  600  μουσουλμάνων και μη της κλάσης 1307)     Δευτέρα 16 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    A la villa de l'Armée  (Ενημερώνουμε ότι η συνοδεία του Abdul Hamid και ο πρώην Σουλτάνος τρώνε μόνο το ψωμί του Boulangerie Méchanique και πηγαίνουν τα άπλυτα ρούχα τους στο καθαριστήριο του Mair J. Benadon, Bochnak Han.)    Τετάρτη 18 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    A nos élégants (Ανακοινώνουμε με ευχαρίστηση ότι η Mlle  Elise Nahoum θα αποκτήσει το πιο μεγάλο μαγαζί μόδας με τις τελευταίες δημιουργίες του Παρισιού, μια πλούσια ποικιλία καπέλων για κυρίες και δεσποινίδες)    Τετάρτη 18 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Du renfort (Ο εξοπλισμός που έλαβε σήμερα το πρωί η υγειονομική επιθεώρηση για τον αγώνα κατά της χολέρας)    Τετάρτη 18 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Le choléra (Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιτετραώρων έως χθες το βράδυ στις 8, καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο 3 περιπτώσεις χολέρας από τις οποίες οι 2 στην οδό της Αγίας Σοφίας και η μία στην οδό Hadji Hassan)    Τετάρτη 18 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Societé Anonyme Ottomane d'Électricité de Salonique, διαφήμιση    Τετάρτη 18 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Ayons confiance (Η οικονομική κατάσταση συνεχίζει να είναι αβέβαιη αλλά γεμάτη ελπίδες. Παρά τις δύσκολες ώρες, δεν υπάρχει μέχρι στιγμής ανεπάρκεια σε κάποιο προϊόν)    Τρίτη 17 Οκτωμβρίου 1811
ΧΟΛΕΡΑ    Le Choléra (Τις τελευταίες 24 ώρες μέχρι χθες στις 8  δεν καταγράφηκε κανέναν περιστατικό χολέρας από τον υγειονομικό έλεγχο, εκτός από μία μόνο περίπτωση στη γειτονιά Aktché Mesdjid.)     Τρίτη 17 Οκτωμβρίου 1811
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Le Choléra disparait (Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι όσοι από εμάς τρώμε το ψωμί του Γαλλικού αρτοποιείου {Boulangerie francaise), είμαστε πάντα υγιείς λόγω των κανόνων υγιεινής που τηρεί το εργοστάσιο)    Τρίτη 17 Οκτωμβρίου 1811
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (Κυριακή βράδυ τελέστηκε η κηδεία του γάλλου Mr Jacob Mordehai, ο οποίος πέθανε ύστερα από μια μακροχρόνια αρρώστια)     Τρίτη 17 Οκτωμβρίου 1811
ΘΕΑΜΑΤΑ    1300 mètres (Σήμερα το βράδυ θα προβληθεί η ταινία Folie et Jeunesse στο κινηματογράφο Pathe Frères)    Τρίτη 17 Οκτωμβρίου 1811
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Barreau de Salonique (Ο δικηγορικός σύλλογος της Θεσσαλονίκης συνεδρίασε χθες στο Palais de Justice και προχώρησε σε εκλογές για τον καθορισμό των μελών που θα απαρτίζουν το συμβούλιο d'Ordre {conseil d'Ordre})    Τρίτη 17 Οκτωμβρίου 1811
ΑΓΟΡΑ    Déclin d'un port (Οι λόγοι της μείωσης των εμπορικών συναλλαγών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Après le choléra- La question des boucheries (Οι συνθήκες υγιεινής που επικρατούν στα κρεωπωλεία της Θεσσαλονίκης θα πρέπει να επιστήσουν την προσοχή της υγειονομικής επιθεώρησης του δήμου)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Echos- La poste autrichienne (Με τηλεγράφημα από τη Γενική Διεύθυνση Ταχυδρομείων έφτασε σήμερα στη πόλη μας καινούργια διαταγή, η οποία ορίζει ότι οι ιταλικές εφημερίδες δεν θα διανέμονται αλλά θα επιστρέφουν στους εκδότες τους)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Exceptionnel (Ο κινηματογράφος Pathé Frères θα προβάλει δύο ταινίες: Το πρωί θα προβληθεί η ταινία Folie et jeunesse και το απόγευμα η ταινία Le Roman d'une pauvre fille)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ/ ΧΟΛΕΡΑ    Statique du pavillon d'isolement (Τα στατιστικά στοιχεία των θυμάτων της χολέρας, τα οποία πέθαναν στο θάλαμο απομόνωσης που βρίσκεται κοντά στο σταθμό της Θεσσαλονίκης)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Le Choléra (Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εικοσιτετραώρων, ο υγειονομικός έλεγχος κατέγραψε στη πόλη 2 θανάτους από χολέρα)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Mortalité du mois Septembre (Τα στατιστικά στοιχεία των θυμάτων της χολέρας, τα οποία οδηγήθηκαν στο θάνατο, κατά το μήνα Σεπτέμβρη)    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les célèbres machines à coudre Nauman (εργοστάσιο ραπτομηχανών), διαφήμιση    Παρασκευή 20 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Le boycottage (Ύστερα από διαπραγματεύσεις που πραγματοποιήθηκαν στη πόλη μας, το αντι-ιταλικό μποϊκοτάζ έλαβε τέλος)    Κυριακή 22 Οκτωμβρίου 1911
ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ    L'hygiè scholaire (Η υγειονομική επιθεώρηση έδωσε διαταγή στους διευθυντές του σχολείου αυτό το χρόνο να ελέγχουν τους εμβολιασμούς των μαθητών)    Κυριακή 22 Οκτωμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Alliance Israélite (Οι εγγραφές στα σχολεία της Ισραηλιτικής κοινότητας γίνονται  όλες τις ημέρες στο σχολείο του Moïse Allatini κατά τις πρωινές ώρες)    Κυριακή 22 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Le Choléra (Τη μέρα της Παρασκευής, δύο περιστατικά θανάτου από χολέρα καταγράφησαν από τον υγειονομικό έλεγχο. Και τα δυο  εκδηλώθηκαν στην οδό  Αγίας Σοφίας)    Κυριακή 22 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    La santé public (Εξέλιξη της χολέρας)    Δευτέρα 23 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    L'Etat sanitaire (Ανακοίνωση της υγειονομικής υπηρεσίας)    Δευτέρα 23 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Les isolés de Sedès (249 άτομα που έμεναν στις γειτονιές που καταγράφησαν περιστατικά χολέρας, παραμένουν ακόμη απομονωμένοι στη περιοχή του Σέδες)     Δευτέρα 23 Οκτωμβρίου 1911
ΓΑΜΟΙ    Invitation (Η κυρία Vue Jacob και η κυρία Vue Vida de Jacob Colamaro έχουν τη τιμή να σας προσκαλέσουν στο γάμο των παιδιών του Samuel & Doudoun)     Δευτέρα 23 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Les écoles (Οι δημοτικές αρχές έδωσαν την άδεια να ανοίξουν όλα τα σχολεία της πόλης εκτός από τα άσυλα και τις τάξεις του δημοτικού. Όλα τα σχολεία θα τα επισκέπτοναι καθημερινά ιατροί, οι οποίοι θα είναι σταλμένοι από την υγειονομική επιθεώρηση)    Δευτέρα 23 Οκτωμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Alliance Israélite (Τα σχολεία της Ισραηλιτικής κοινότητας ήταν κλειστά για δύο μήνες όπως όλα τα άλλα λόγω της επώασης της χολέρας. Ο διευθυντής αποφάσισε να απολυμάνει όλες τις αίθουσες)     Δευτέρα 23 Οκτωμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Le raisin (Αποφασίστηκε ότι φέτος τα σταφύλια και τα καρπούζια δεν θα διατεθούν προς πώληση)    Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Attention! (Δώστε προσοχή στις απομιμήσεις της σπεσιαλιτέ του αρτοποιείου Mechanique και ιδιαίτερα στα μπισκοτα που έχουν μια εξαίσια γεύση)     Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Transfert (Ο Dr Yoel έχει την τιμή να ενημερώσει τους πελάτες του ότι εγκαταστάθηκε ξανά στη κατοικία του στην οδό  Αγίας Σοφίας)    Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Transfert (Το εργοστάσιο Λουκουμιών Σύρου του Panayot M. Kokki  μεταφέρθηκε πίσω από τα γραφεία της εταιρίας αερίου, στην οδό Sabri Ρacha)    Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Necrologie (Με λύπη ενημερώνουμε  τον θάνατο του Mr Aaron Camhi, ταμεία της τράπεζας της Θεσσαλονίκης. Πέθανε 23 ετών από μια επώδυνη αρρώστια)     Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Cinema Olympia (Σήμερα το βράδυ θα προβληθεί η ταινία "La victime Du Mormon".  Το Σάββατο η ταινία "Clivier De Clisson" και τη Δευτέρα μια καταπληκτική ταινία της οποίας ο τίτλος θα ανακοινωθεί αργότερα)    Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Docteur Pierre de la faculté de medecine de Paris (ιατρός), διαφήμιση    Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Sachsische Webstuhlfabrik- Louis Schonherr (εργοστάσιο μηχανών), διαφήμιση    Τετάρτη 25 Οκτωμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    télégrammes- Les milliers d'Abdul Hamid  (Η Βουλγαρική εφημερίδα "Pravo" δημοσίευσε ότι οι καταθέσεις του Abdul Hamid στη γερμανική τράπεζα έφτασαν στην πόλη μας)    Πέμπτη 26 Οκτωμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Donation (Ο διοικητής Foulon, υπεύθυνος της αναδιοργάνωσης της χωροφυλακής της πόλης μας, προσέφερε 19 γρόσια  υπέρ των φτωχών γυναικών, οι οποίες μολύνθηκαν από τη χολέρα)     Πέμπτη 26 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Mission Laïque (Τα μαθήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα ξεκινήσουν τη Δευτέρα)    Πέμπτη 26 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    On s'amuse (Ο κόσμος, ο οποίος λόγω της χολέρας υπέφερε για δύο μήνες, αρχίζει πλέον να διασκεδάζει  και να συχνάζει στις καφετέριες, τα σινεμά και ιδιαίτερα στο Skating όπου δίνει ραντεβού όλη η υψηλή κοινωνία της Θεσσαλονίκης)    Πέμπτη 26 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Transfert (Ενημερώνουμε ότι η Mlle Sol Abravanel μετέφερε αυτή τη Κυριακή το εργαστήριο κατασκευής καπέλων σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το αντικείμενό της, στον οίκο Isaac R. de Botton)    Πέμπτη 26 Οκτωμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Nécrologie (Σήμερα το πρωί τελέστηκε η κηδεία της κυρίας Venue Marie του Moïse Rousso. Πέθανε στην ηλικία  75 ετών)    Πέμπτη 26 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Le Transit par Salonique (Η Κωνσταντινούπολη ανακοίνωσε ότι το υπουργικό συμβούλιο έκανε δεκτή την πρόταση του Ali bey, Εμπορικού Διευθυντή του Υπουργείου Δημοσίων Έργων, το Σέρβικο διακομιστικό εμπόριο να γίνεται μέσω της Θεσσαλονίκης)    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Au lion d'or, J. Ezratty και Sulema (Οίκος νεοτερισμών, μετάξια, λινά, βαμβακερά κ.α), διαφήμιση    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Echos- Déménagements (Λόγω της σχεδόν ολοκληρωτικής καταπολέμησης της χολέρας στη Θεσσαλονίκη, η υγειονομική επιθεώρηση επέτρεψε τις μετακομίσεις προς όλες τις γειτονιές της πόλης)    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Echos- Transfert (Ενημερώνουμε ότι η Mlle Sol Abravanel μετέφερε αυτή τη Κυριακή το εργαστήριό της κατασκευής καπέλων σε έναν χώρο ειδικά διαμορφωμένο για το αντικείμενό της, στον οίκο Isaac R. de Botton)    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Echos- Nécrologie (Την Τρίτη τελέστηκε η κηδεία του κυρίου Haim Aron Pérachia)    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- A Sédès (Μάθαμε ότι μόνο τρία άτομα, που κρατούνταν σε καραντίνα στη περιοχή του Σέδες, επέστρεψαν σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Η κατάσταση της υγείας τους ήταν τέλεια)     Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Au pavillon d'isolement (Δύο άτομα με σοβαρά συμπτώματα χολέρας, έγκλειστα στο θάλαμο απομόνωσης δίπλα στο σταθμό, στάλθηκαν σήμερα για εξέταση κοπράνων. Το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό )    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Le choléra (Οι εξετάσεις δύο πιθανών κρουσμάτων χολέρας  την Παρασκευή στο Aktché Mesdjid και  στο Outch Tchechmé βγήκαν θετικές)    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Le choléra (Χθες το βράδυ ένα κρούσμα χολέρας βρέθηκε στο αγρόκτημα του Uzein bey, στο συνοικισμό Καραγάτς {Caragatch})    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Maison d'Ameublement G. Ioannou frères (επιπλοποιείο)    Κυριακή 29 Οκτωμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Les écoles (Τα σχολεία θα ανοίξουν, με την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι κανόνες υγιεινής)    Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Entre communautés ( Αντιπτοσωπεία του Αρχιραβίνου  Θεσσαλονίκης επισκέφθηκε χθες το μητροπολίτη  Θεσσαλονίκης Ιωακείμ, για να του εκφράσουν τα συλλυπητήρια εκ μέρους της Ισραηλιτικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, για τον τραγικό θάνατο του μητροπολίτη  Γρεβενών Αιμιλιανού)     Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Mme Eliane, robes et manteux (μοδίστρα), διαφήμιση     Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Tous (Το χρονόμετρο μάρκας Simon)    Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Transfert (Το εργαστήριο μόδας της Mlle Sol Abravanel μεταφέρεται στο κτίριο του οίκου Isaac R. de Bottom)      Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Echos- Necrologie (Χθες πραγματοποιήθηκε η κηδεία της κυρίας Fréres. Παρευρέθηκαν όλοι οι προύχοντες της Γαλλικής αποικίας)    Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΘΑΝΑΤΟΙ    Echos- Necrologie (Χθες το πρωί πέθανε η σεβάσμια αδερφή Françoise, μία από τις παλαίμαχους του Γαλλικού νοσοκομείου)     Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Désinfection genérale (Για την καταπολέμηση της χολέρας στη Θεσσαλονόκη, η υγειονομική επιθεώρηση πρότεινε να απολυμανθούν όλες οι γειτονιές της πόλης)    Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    La santé publique- Au Pavillon d'isolement (4 γυναίκες εγκατέλειψαν χθες τον θάλαμο απομόνωσης.)     Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    La santé publique- Le choléra à Salonique (Παρά τις ελπίδες που είχαμε για την ολοκληρωτική καταπολέμηση της χολέρας, ο υγειονομικός έλεγχος σήμερα κατέγραψε τρία νέα περιστατικά- πληροφορίες για τα περιστατικά)    Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La Somatose Pour la femme mederne (φάρμακο για τις γυναικείες αρρώστιες)    Τρίτη 31 Οκτωμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- Banquet des Centraux (Τη Παρασκευή το βράδυ, σ' ένα από τα πιο γνωστά εστιατόρια της Θεσσαλονίκης, οι παλαιοί μαθητές του κεντρικού σχολείου "Arts et Manufactures" γιόρτασαν τα εξηκοστά δεύτερα γενέθλια της σχολής- οι παρευρισκόμενοι)    Κυριακή 5 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- La Banque de  Mètelin (Οι πιστωτές της Τράπεζας Mètelin, θα παρευρεθούν αύριο στις 4 το απόγευμα, σε μία συνάντηση  στο χώρο της τράπεζας- Θέμα συζήτησης)    Κυριακή 5 Νοεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Echos- Le choléra (Εδώ και τρείς μέρες κανένα περιστατικό χολέρας δεν καταγράφηκε στη πόλη μας)    Κυριακή 5 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Les dentifrices Docteur Pierre, de la faculte de medecin (οδοντόκρεμες), διαφημίσεις    Κυριακή 5 Νοεμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Echos- Avis (Ο κινηματογράφος Pathé Fréres, ο οποίος σας προσέφερε όμορφες ταινίες, είναι αναγκασμένος να αυξήσει το εισητήριό του κατά ένα γρόσι για τις απογευματινές παραστάσεις του Σαββάτου και τις μέρες των εορτών)    Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Un Banquet (Χθες το βράδυ διοργανώθηκε ένα αποχαιρετιστήριο συμπόσιο για τον πρόεδρο του νέου συλλόγου Ισραηλιτών , M. Jacques Asséo, ο οποίος εγκαταλείπει την πόλη μας για να εγκατασταθεί στην Κωνσταντινούπολη)    Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Meeting (Η σοσιαλιστική ομοσπονδία της Θεσσαλονίκης διοργανώνει το Σάββατο μία αντι-ιταλική συνάντηση)    Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Cinema Olympia (Ο διευθυντής του κινηματογράφου προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του είναι αναγκασμένος να αυξήσει το εισητήριο εισόδου στον κινηματογράφο κατά ένα γρόσι)    Τρίτη 7 Νοεμβρίου 1911
ΓΑΜΟΙ    Echos- Hymenes (Τη Κυριακή τελέστηκε ο γάμος του φίλου μας, Mr Moïse S. Abravanel με την γοητευτική Mlle Rachel H. de Botton)    Τρίτη 7 Νοεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ    Drame Americain (Το σινεμά Omympia θα προβάλει ένα μεγάλο και όμορφο αμερικάνικο δράμα με τον τίτλο "Enoch Arden")    Τρίτη 7 Νοεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Communiqué Municipal (Εξέλιξη της χολέρας)    Τρίτη 7 Νοεμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Echos- Cinema Olympia (Ο διευθυντής του κινηματογράφου προκειμένου να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του, είναι αναγκασμένος να αυξήσει το εισητήριο εισόδου στον κινηματογράφο κατά ένα γρόσι)    Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Mouvement du Port (τα στατιστικά στοιχεία του Οκτωβρίου σχετικά με την κίνηση των πλοίων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης)    Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Echos- Contre le Choléra (Η νέα Ισραηλιτική λέσχη, που έχει προσφέρει πολλά το τελευταίο διάστημα για τον περιορισμό της χολέρας στη Θεσσαλονίκη, πρότεινε να στείλουν τα πιο δραστήρια μέλη της στις Σερρες για να βοηθήσουν τα θύματα της χολέρας και τις οικογένειές τους)    Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 1911
ΧΟΛΕΡΑ    Salonique Indemne (Κανένα περιστατικό χολέρας δεν καταγράφηκε τις τελευταίες μέρες. Η πόλη μας απαλλάχθηκε από  τη νόσο)    Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 1911
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ    La saint Demetre (Οι χριστιανοί ορθόδοξοι της Θεσσαλονίκης γιορτάζουν σήμερα την γιορτή του Αγίου Δημητρίου, προστάτη της Θεσσαλονίκης)    Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Défense du Choléra (Η πώληση πεπονιών και καρπουζιών, η οποία είχε απαγορευτεί στη πόλη μας ως αποτέλεσμα της χολέρας, θα επιτραπεί εκ νέου)    Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Circulaire- La société Anonyme Ottamane pour le Commerce de Tissus, Samuel A. Tiano & Cie (Ανώνυμος Οθωμανική εταιρία για υφάσματα Εμπορίου)    Δευτέρα 20 Νοεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    A nos lecteurs     Τρίτη 21 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Echos- Lycée Français- cours du soir, J. Lecoq (Γαλλική σχολή)    Τρίτη 21 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- Conférence (Ο M. Isaac Epstein, διευθυντής του σχολείου Talmud Tora της Ισραηλιτικής κοινότητας  θα δώσει  διάλεξη το Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί- Το Θέμα της ομιλίας)     Τρίτη 21 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    TIRING, Prix Bon Marché et Absolument Fixe    Τρίτη 21 Νοεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ     Echos- Remerciements (Ο διευθυντής του σχολείου Talmud Tora Hagadol της Ισραηλιτικής κοινότητας ευχαρίστησε τον διευθυντή του πάρκου, ο οποίος επέτρεψε να πραγματοποιηθούν κάποια μαθήματα του σχολείου)    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- Médecins Civils (Οι ιατροί πολιτικών νοσοκομείων προσκαλούνται να παρευρεθούν σήμερα στο τοπικό κυβερνείο μαζί με τα πτυχία  και τα πιστοποιητικά γεννήσεώς τους, για να υποβληθούν σε μία υγειονομική εξέταση)    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΑΓΟΡΑ    Les Bateaux (Είναι έκπληξη το γεγονός ότι, παρά τη λήξη του ανθελληνικού μποϊκοτάζ, τα ελληνικά καράβια τα οποία εξυπηρετούσαν άλλες φορές το λιμάνι μας, δεν έφτασαν ακόμη στη Θεσσαλονίκη- Οι λόγοι)    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    "Contre la maladia"- "Contre la Choléra" (Η πρώτη πρϋπόθεση για τη καταπολέμηση της χολέρας είναι να έχουμε ζεστά τα πόδια μας και να προφυλάσονται από την υγρασία. Για να είναι ζεστά και προφυλαγμένα τα πόδια πρέπει να φοράτε τις παντόφλες Federal & Cand    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Clinique du Dr Philipoff (γυναικολόγος), διαφήμιση    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Électrothérapie (Διάγνωση και θεραπεία  νευρολογικών ασθενειών), διαφήμιση    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Institut Roentgen (ιατρική κλινική), διαφήμιση    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Mlle Pava B. Jessua, corsets et ceintures sur mesure (κορσέδες και ζώνες), διαφήμιση    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Conférence (Ο M. Isaac Epstein, διευθυντής του σχολείου Taimud Tora της Ισραηλιτικής κοινότητας  θα δώσει διάλεξη το Σάββατο στις 11 η ώρα το πρωί- Το Θέμα της ομιλίας)     Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Géodite, Julien Mack, moutarde extra dijon (μουστάρδα), διαφήμιση    Τετάρτη 22 Νοεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ     Echos- Bravo! (Σήμερα, αύριο και μεθαύριο, ο κινηματογράφος Pathé Frères θα προβάλει το δράμα "Une intrigue à la Cour d'Henri VIII")     Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ     Echos- Jouissances artistique (Ο κινηματογράφος Olympia όπως πάντα, ετοίμασε για σήμερα και αύριο ένα πρόγραμμα με πολλές επιλογές. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός από όλες τις άλλες και την ταινία "la danseuse")    Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Lycée Français- cours du soir, J. Lecoq (Γαλλική σχολή), διαφήμιση    Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    A vendre (Ο κύριος M. Scialom, χειρούργος οδοντίατρος, φεύγει από τη πόλη μας για να εγκατασταθεί στο Παρίσι)    Κυριακή 26 Νοεμβρίου 1911
ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΗΣΗ    Le Service militaire     Κυριακή 26 Νοεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ     Orphelinat israélite (Το Ισραηλιτικό ορφανοτροφείο άνοιξε σήμερα τις πόρτες του για να φιλοξενήσει δεκάδες ορφανά)    Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Une nouvelle (Ο γνωστός ράφτης Isaac Sciaky θα εγκατασταθεί για δικό του λογαριασμό στο παλιό εργαστήρι του ράφτη Mr Azouvi)    Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Echos- Intéressanté coference (Η διάλεξη του M. Epstein στέφθηκε με επιτυχία)    Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 1911
ΕΒΡΑΙΟΙ    Pour l'instruction (Η Ισραηλιτική κοινότητα αποφάσισε την δημιουργία ενός νέου ασύλου για τα παιδιά στη συναγωγή Beth El)    Τρίτη 28 Νοεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Echos- El Imparcial (Χάρη στη δική μας προσωπική δουλεία, η εφημερίδα "El Imparcial" μπορεί να ξεκινήσει να κυκλοφορεί από τη Παρασκευή, σε 4 σελίδες, στη συνηθισμένη μορφή)    Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Echos- Les nouveaux quotidiens (Όλες οι διατάξεις για την έκδοση των δύο νέων καθημερινών εφημερίδων "L'independent" και "El Liberal")    Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Orphelinat israélite (Τελετή στο Ισραηλιτικό ορφανοτροφείο για τα εγκαίνια του οικοτροφείου)    Τετάρτη 29 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Aujourd'hui et les jours suivants Grand occasion aux Rayons pour Dames et Fillets avec Rabais de 30% shez Stein, διαφήμιση    Πέμπτη 30 Νοεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Traquillisez- Vous, V. Matarasso (καθαριστήριο), διαφήμιση    Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ     Manifestation artistique (Προβολές του σινεμά Olympia)    Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 1911
ΘΕΑΜΑΤΑ     Tous au Cinéma Pathé (Το πρόγραμμα του κινηματογράφου Pathé για το Σάββατο- Κυριακή- Δευτέρα. Το προσεχές Σάββατο, 10-12 το πρωί μία προβολή για τα παιδιά)     Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Causerie  ( Διάλεξη  της Alliance Israélite Universelle )    Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Donations (Οι δωρεές που έκανε η οικογένεια της κυρίας Vue Sounhoula στη μνήμη του υιού της Moïse Saias)    Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Echos- Mesures de précaution communiqué (Εμφανίστηκαν κάποια κρούσματα διφθερίτιδας στην πόλη μας. Οι αρχές θα πάρουν μέτρα για τον περιορισμό και την καταπολέμηση των κρουσμάτων)    Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Donations (Οι δωρεές προς το νοσοκομείο Hirsch κατά το μήνα Νοέμβριο)    Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 1911
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ    Causerie (Ο Mr M…, στο πέρασμά του από την πόλη μας, θα δώσει αύριο το απόγευμα μια πολύ ενδιαφέρουσα διάλεξη σχετικά με τις ενδείξεις του συλλόγου πρώην φοιτητές του A. I. U. )    Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 1911
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    Echos- Essai d'explosion de torpilles sous marines (Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκαν στο κόλπο της Θεσσαλονίκης οι δοκιμές τορπιλών)    Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Quinquina ferrugineux Serravallo, J. Serravallo- Barcola (τονωτικό σιρόπι), διαφήμιση    Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    La Morrhuxin  veritable huile de foie de morue synthétique, E. Vergelot (λάδι), διαφήμιση    Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου 1911
ΓΕΝΝΗΣΕΙΣ    Naissance (Ανακοινώνουμε με χαρά ότι η κυρία Barough David Bezés γέννησε ένα υπέροχο αγόρι)    Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Don (Ο κύριος Jacob Sidès θα προσφέρει 25 τούρκικες λίρες στο Ισραηλιτικό ορφανοτροφείο ως δωρεά)    Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1911
ΔΩΡΕΕΣ    Donations (Οι δωρεές που έκαναν οι φίλοι του Moïse Joseph Saias στη μνήμη του)    Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1911
ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΝ ΤΥΠΟ    Les nouveaux journaux (Με ευχαρίστηση σας ανακοινώνουμε ότι οι εφημερίδες "indépendant" και "Liberal" θα αντικαταστήσουν τις εφημερίδες "Progrès de Salonique", "le Journal de Salonique", "la Epoca" και "Impercial". Η κυκλοφορία τους θα ξεκινήσει τη προσεχή Κυριακή)     Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Societé Commerciale Du Levant, γιος του Abr. Bivache & Cie, Εμπορική Εταιρία της Ανατολής (μεγάλη αποθήκη εμπορικών ανδρικών ενδυμάτων, αρωμάτων, δαντελών, κουμπιών κ.α)    Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1911
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ    Societé Ottomane du Gaz de Salonique (Οθωμανική εταιρία αερίου), διαφήμιση    Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου 1911

      Ms Anne-Marie Faraggi Rychner has studied the issues of the newspaper and wrote the following paper, which was published in AVOTAYNU, Volume XXXI, Number 1, Spring 2015.